PANGERAN SANTRI SUMEDANG KETURUNAN “MAJALENGKA”?

Tatang M. Amirin; 3 Oktober 2010

Pangeran Santri dikenal sebagai “Raja Sumedang” karena menikah dengan Ratu Pucuk Umum (katanya umum itu artinya sembah; jadi Pucuk Umum artinya “pupucuk nagara anu wajib sinembah” alias pimpinan tertinggi negara yang wajib disembah).

Asal-usul Pangeran Santri relatif agak kacau balau dalam berbagai tulisan. Ada yang menyatakannya sebagai Putra Pangeran Muhammad anak Pangeran Panjunan dari istrinya Siti Armilah. Pangeran Muhammad ini dikenal sebagai pengislam “Sindangkasih Majalengka” dan makamnya dipercaya ada di dekat Sindangkasih/Babakan Jawa, Majalengka. Versi lain keturunan Palembang. Nah ini cuplikan berbagai tulisan tentangnya.

Artikel I:

Nyi Mas Ratu Patuakan mempunyai suami yaitu Sunan Corenda, putra Sunan Parung, cucu Prabu Siliwangi (Prabu Ratu Dewata). Nyi Mas Ratu Patuakan mempunyai seorang putri bernama Nyi Mas Ratu Inten Dewata (1530-1578), yang setelah ia meninggal menggantikannya menjadi ratu dengan gelar Ratu Pucuk Umun[m]. > Ratu Pucuk Umun[m] menikah dengan Pangeran Kusumahdinata, putra Pangeran Pamalekaran (Dipati Teterung), putra Aria Damar Sultan Palembang keturunan Majapahit. Ibunya Ratu Martasari/Nyi Mas Ranggawulung, keturunan Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Pangeran Kusumahdinata lebih dikenal dengan julukan Pangeran Santri karena asalnya yang dari pesantren dan perilakunya yang sangat alim. Dengan pernikahan tersebut berakhirlah masa kerajaan Hindu di Sumedang Larang. Sejak itulah mulai menyebarnya agama Islam di wilayah Sumedang Larang.

Ratu Pucuk Umun[m] dan Pangeran Santri

Pada pertengahan abad ke-16, mulailah corak agama Islam mewarnai perkembangan Sumedang Larang. Ratu Pucuk Umun[m], seorang wanita keturunan raja-raja Sumedang kuno yang merupakan seorang Sunda muslimah; menikahi Pangeran Santri (1505-1579 M) yang bergelar Ki Gedeng Sumedang dan memerintah Sumedang Larang bersama-sama serta menyebarkan ajaran Islam di wilayah tersebut. Pangeran Santri adalah cucu dari Syekh Maulana Abdurahman (Sunan Panjunan) dan cicit dari Syekh Datuk Kahfi, seorang ulama keturunan Arab Hadramaut yang berasal dari Mekkah dan menyebarkan agama Islam di berbagai penjuru daerah di kerajaan Sunda. Pernikahan Pangeran Santri dan Ratu Pucuk Umun[m] ini melahirkan Prabu Geusan Ulun atau dikenal dengan Prabu Angkawijaya. Pada masa Ratu Pucuk Umun, ibukota Kerajaan Sumedang Larang dipindahkan dari Ciguling ke Kutamaya.

Dari pernikahan Ratu Pucuk Umun[m] dengan Pangeran Santri memiliki enam orang anak, yaitu:

1. Pangeran Angkawijaya (yang tekenal dengan gelar Prabu Geusan Ulun)

2. Kiyai Rangga Haji, yang mengalahkan Aria Kuda Panjalu ti Narimbang, supaya memeluk agama Islam.

3. Kiyai Demang Watang di Walakung. >

4. Santowaan Wirakusumah, yang keturunannya berada di Pagaden dan Pamanukan, Subang.

5. Santowaan Cikeruh.

6. Santowaan Awiluar.

Kontradiksi (internal) 1: Nyi Mas Ratu Inten Dewata atau Ratu Pucuk Umum “bertahunkan” 1530-1558 (tak jelas masa hidup atau masa memerintah;al;ai masa hidup, apa benar hanya 28 tahun). Ia menikah dengan Pangeran Kusumahdinata atau Pangeran Santri atau Ki Gedeng Sumedang yang “bertahunkan” 1505-1579 (Masa hidup apa memerintah?; Bagaimana bisa memerintah tidak sama dengan “ratu” asli Sumedang yang dinikahinya?) Tahun yang sungguh-sungguh “aneh.” [Uf, tahunnya  saya salah cermati: 1530-1558– harusnya 1530-1578; jadi tidak ada masalah—anggap tidaka da]

Kontroversi (internal )2: Pangeran Kusumahdinata (Pangeran Santri, Ki Gedeng Sumedang) itu putra Pangeran Pamalekaran (Dipati Teterung), putra Aria Damar Sultan Palembang keturunan Majapahit. Ibunya Ratu Martasari/Nyi Mas Ranggawulung, keturunan Sunan Gunung Jati dari Cirebon (Pernyataan I), tetapi ia juga adalah cucu dari Syekh Maulana Abdurahman (Sunan Panjunan)–tidak disebutkan bahwa ia putra Pangeran Palakaran atau Pamelekaran (Pangeran “Mulana” Muhammad)–dan cicit dari Syekh Datuk Kahfi, seorang ulama keturunan Arab Hadramaut yang berasal dari Mekkah dan menyebarkan agama Islam di berbagai penjuru daerah di kerajaan Sunda

Artikel II:

Keur nu raresep kana sajarah Sumedang, ieu aya artikel heubeul tina PR tanggal 21/9/2002

Pajajaran Runtuh, Islam Masuk (1530-1601); Majalengka Ditukar dengan Permaisuri

KETIKA Sumedanglarang dipimpin Nyi Mas Ratu Inten Dewata —putra Nyi Mas Ratu Patuakan— pengaruh ajaran Islam mulai berkembang di wilayah ini. Bermula ketika Nyi Mas Ratu Inten Dewata yang bergelar Ratu Pucuk Umum (umum=sembah) menikah dengan Pangeran Ulama Islam dari Cirebon, yaitu Pangeran Kusumadinata yang juga putra Pangeran Pamalekaran (Dipati Teturung) putra dari Aria Damar Sultan Palembang, keturunan Majapahit. Sementara dari pihak ibu, yaitu Ratu Martasari atau Nyi Mas Rangga Wulung merupakan keturunan Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah).

Artikel III:

Ratu Pucuk Umum Menikah dengan Ki Gedeng Sumedang yang lebih dikenal dengan nama Pangeran Santri. Pangeran ini adalah putera Pangeran Palakaran dari puteri Sindangkasih [baca: Siti Armilah–Pen.]. Pangeran Palakaran putera Maulana Abdurahman alias Pangeran Panjunan.

Kontroversi Atikel I – III: Artikel II mengambil salah satu “nasab” keturunan Pangeran Santri (ayah Pangeran Pamelekaran “dari Palembang dan ibu dari Cirebon.”) Artikel III menyebut ayah Pangeran Santri adalah Pangeran Palakaran dan ibunya dari Sindangkasih (tanpa menyebut nama).

Artikel IV:

Nurfadhil Al-Alawi

Jalur I
Raden Angkawijaya/Prabu Geusan Ulun (Raja Sumedang Larang 1578 – 1601 M) bin
1. Ki Gedeng Sumedang/Pangeran Kusumahdinata/Pangeran Santri 1530-1578. {Menikah dengan Setyasih/Ratu Pucuk Umum/Ratu Inten Dewata, Ratu Kerajaan Sumedang Larang yang juga merupakan Putri Raja Talaga} bin
2. Pangeran Palakaran/Pamelakaran bin
3. Pangeran Panjunan Cirebon/Sayyid Maulana Abdurrahman bin
4. Sulaiman Al-Baghdadi (Berdakwah ke Asia Tenggara, Raja dari Kerajaan Islam di Thailand yang pernah tinggal lama di Baghdad, mempelajari ilmu Agama Islam).

Jalur II
Raden Angkawijaya/Prabu Geusan Ulun (Raja Sumedang Larang 1578 – 1601 M) bin
1. Ki Gedeng Sumedang/Pangeran Kusumahdinata/Pangeran Santri, beribukan
2. Nyi Mas Ranggawulung/Ratu Martasari binti
3. Sunan Gunung Jati (Sayyid/Syarif Hidayatullah).

Catatan: Artikel IV hanya mendeskripsikan ada dua versi asal-usul nasab keturunan Pangeran Santri.

Artikel V:

Ti mangsana kapangmimpinan Ratu Pucuk Umum Ratu Intan Déwata ieu di Karajaan Sumedang Larang mulana nyubebar agama Islam. Lantarana Ratu Pucuk Umum dipigarwa ku Ki Gedeng Sumedang nu katelah ku Pangéran Santri téa (putrana Pangéran Palakaran, incuna Pangéran Panjunan). Ratu Pucuk Umum lan Pangéran Santri dipaparin 6 putra, nu mana salah sawiosna nyaéta Radén Angkawijaya nu jaga jenengna téh Prabu Geusan Ulun.

Artikel V menguatkan bahwa Pangeran Santri itu anak Pangeran Palakaran (dicatat di tulisan lain sebagai Pangeran Muhammad), incu Pangeran Panjunan (Sayyid Maulana Abdurrahman).

Artikel VI:

Majalengka Akan Peringati Hari Jadinya 7 Juni Mendatang.

Majalengka, Pelita.

Sedangkan, berdasarkan cerita rakyat, bahwa nama Majalengka
didasarkan pada hilangnya atau ngahiyangnya Nyi Rambut Kasih
isteri dari Prabu Siliwangi
.  Nyi Rambut Kasih menghilang maka
pohon-pohon Maja yang ada di Kerajaan Sindangkasih pun ikut
menghilang. Sejak itulah wilayah tersebut dinamakan Majalengka.
Hilangnya pohon maja, yang kemudian kepemimpinan diganti
oleh Pangeran Muhammad putra dari Pangeran Panjunan asal Cirebon. Sejak tahun 1490 M itulah adanya wilayah yang disebut Majalengka.

Pada Tahun 1504 M Pangeran Muhammad  memperisteri putri pemuka agama Islam Siti Armilah yang kemudian lahirlah Pangeran Santri tahun 1505 M. Karena kemampuan dan kecerdasannya Pangeran Santri mendirikan Kerajaan Sumedang tahun 1530 M-1581 M. (ck-87)

Artikel VI : menegaskan bahwa (1) Pangeran Santri itu anak Pangeran Muhamad (dapat diduga itu sama dengan Pangeran Palakaran atau Pangeran Pamelekaran) bin Pangeran Panjunan (dapat diduga itu Sayyid Maulana Abdurrahman), tetapi (2) ada tahun aneh (jika dikaitkan dengan versi lain–lihat artikel berikut di bawah), yaitu Pangeran Muhammad dengan istrinya Siti Armilah “menaklukkan” Sindangkasih tahun 1490, tetapi (dalam versi ini) Pangeran Muhammad menikahi Siti Armilah putri pemuka Islam (entah di mana) tahun 1504 dan melahirkan Pangeran Santri 1505. Kontroversi dengan “sejarah Sumedang” adalah menurut versi ini Pangeran Santri mendirikan Kerajaan Sumedang (bukan menjadi raja karena menikahi Ratu Sumedang).

Artikel VII (Terkait perkawinan Pangeran Muhammad dan /Siti Armilah)

Kemudian lagi pada tahun 1489 utusan Cirebon, Pangeran Muhammad dan isterinya Siti Armilah atau Gedeng Badori diperintahkan untuk mendatangi Nyi Rambut Kasih dengan maksud agar Ratu maupun Kerajaan Sindangkasih masuk Islam dan Kerajaan Sindangkasih masuk kawasan ke Sultanan Cirebon. Nyi Rambut Kasih menolak, timbul pertempuran antara pasukan Sindangkasih dengan pasukan Kesultanan Cirebon. Kerajaan Sindangkasih menyerah dan masuk Islam sedangkan Nyi Rambut kasih tetap memeluk agama Hindu. Mulai saat inilah ada Candra Sangkala Sindangkasih Sugih Mukti tahun 1490.

Artikel VIII (Juga berkait Siti Armilah dan Nyi Rambut Kasih)

Samemehna, Pangeran Muhammad geus ngawin mojang Sindangkasih, nyaeta Siti Armilah. Padahal barang breh ningali Pangeran Muhammad, Nyi Rambutkasih teh aya hate kadua leutik alias bogoheun. Ku lantaran kitu, ti batan bogoh teu laksana, Nyi Rambutkasih leuwih milih ngaleungit asup ka jero bumi bari sakalian mawa sakabeh tangkal maja anu aya di dinya. Nyeueung kitu, rahayat Sindangkasih patinggorowok : “Majae langka! Majae langka!”

Artikel IX:

Kemudian Sunan Tuakan digantikan oleh putrinya yang kedua yang bernama Ratu Sintawati alias Nyai Mas Patuakan (1462 – 1530 M) sebagai raja Sumedang Larang ketujuh. Ratu Sintawati menikah dengan Sunan Corenda raja Talaga putera Ratu Simbar Kancana dari Kusumalaya putra Dewa Niskala penguasa Galuh. Dari Ratu Sintawati dan Sunan Corenda mempunyai putri bernama Satyasih atau dikenal sebagai Ratu Inten Dewata [yang] setelah menjadi penguasa Sumedang yang kedelapan bergelar Ratu Pucuk Umum (1530 – 1578 M).

Pada masa Ratu Sintawati agama Islam mulai menyebar di Sumedang pada tahun 1529 M. Agama Islam disebarkan oleh Maulana Muhammad alias Pangeran Palakaran putera Maulana Abdurahman alias Pangeran Panjunan. Pangeran Palakaran menikah dengan Nyi Armilah seorang puteri Sindangkasih Majalengka dan hasil pernikahan tersebut pada tanggal 6 bagian gelap bulan jesta tahun 1427 saka (+ 29 Mei 1505 M) lahirlah seorang putra bernama Rd. Solih atau Ki Gedeng Sumedang alias Pangeran Santri. Kemudian Pangeran Santri menikah dengan Ratu Pucuk Umum, yang akhirnya Pangeran Santri menggantikan Ratu Pucuk Umum sebagai penguasa Sumedang. Pangeran Santri dinobatkan sebagai raja Sumedang Larang dengan gelar Pangeran Kusumadinata I pada tanggal 13 bagian gelap bulan Asuji tahun 1452 saka (+ 21 Oktober 1530 M). Pangeran Santri merupakan murid Sunan Gunung Jati.

Penegasan 1: Ratu Pucuk Umum (Setyasih) anak Ratu Sumedang (Sintawati alias Nyai Mas Patuakan) dengan keturunan raja Talaga (Sunan Corenda = Sunan  Parung?).

Penegasan 2: Ratu Pucuk Umum menikah dengan Pangeran Santri anak Pangeran Palakaran (“Pangeran” Maulana Muhammad yang menikah dengan Stiti Armilah putri Sindangkasih Majalengka–bukan Beber Cirebon!).

Jadi, Ratu Pucuk Umum keturunan Talaga Majalengka menikah dengan Pangeran Santri keturunan Sindangkasih Majalengka. Jadi, keturunan Pangeran Santri (Prabu Geusan Ulun dst) itu keturunan Majalengka.

Kontroversi (internal 1): Pada masa Sintawati Ratu Patuakan (1462-1530), tegasnya 1529 Islam mulai tersebar di Sumedang lewat “Pangeran” Maulana Muhammad. Maulana Muhammad menikahi Siti Armilah (dari artikel lain: putri seorang ulama Islam) putri Sindangkasih Majalengka (dari artikel lain diketahui tahun 1504) dan melahirkan pangeran Santri 1505. Jadi, Pangeran Maulana Muhammad “sebelum menyebarkan Islam tahun 1529 di Sumedang” bersama Siti Armilah dan Pangeran Santri berada di mana?

Pertanyaan: Benarkah Siti Armilah itu putri Sindangkasih Majalengka yang muslimah dan putri ulama Islam di Sindangkasih Majalengka? Jadi, di Sindangkasih Majalengka sudah ada ulama Islam? Kalau begitu, Islam masuk Sindangkasih Majalengka dengan damai, bukan dengan perang. Tidak ada perang antara Pangeran Muhamad dengan Nyi Rambut Kasih, dan tidak ada Nyi Rambut Kasih menghilang karena tidak mau “negaranya” masuk Islam. Karena Islam sudah masuk di kerajaannya jauh sebelum Pangeran Muhamad memintanya untuk masuk Islam. Atau, kenapa Pangeran Muhamad harus diutus “mengislamkan Sindangkasih” oleh Sultan Cirebon kalau di Sindangkasiuh sudah “banyak” yang masuk Islam (dengan adanya pemuka atau ulama Islam) di situ? Juga tidak masuk akal kalau Pangeran Muhammad ke Sindangkasih untuk meminta buah maja ke Nyi Rambut Kasih, sebab pasti Siti Armilah tahu di mana pohon maja berada. Jangan dikacaukan bahwa pohon maja itu hanya ada satu dan berbuah hanya satu. Jelas ada Dalem Lumaju Agung (Ageng) yang memerintah di Maja (sejak jaman Kerajaan Talaga dulu namanya tidak berganti). Jadi, pasti di situ banyak pohon maja. Ada di “Majalengka-Sindangkasih” pohon maja sehingga daerahnya disebut “-maja-” (Tegalmaja, Karangmaja, Sawahmaja, Majalaya, Majasari, Majacondong, dsb)? Tidak ada! Kenapa tidak minta ke “penguasa daerah” Maja saja?

Kontroversi (internal) 2: Pangeran Santri menikahi Ratu Pucuk Umum (memerintah 1530-1578), lalu (menurut versi ini) menggantikan Ratu Pucuk Umum bergelar Prabu Kusumadinata I pada tahun 1530. Menggantikan atau bersama-sama menjadi “raja dan ratu”? Masa menggantikan (meneruskan) terjadi pada tahun yang sama? Kalau menggantikan dalam arti memang kemudian yang memegang tampuk pemerintahan itu Pangeran Santri, maka mestinya Ratu Pucuk Umum tidak dicantumkan sebagai “raja” Sumedang tahun 1530-1578  (karena masa itu masa Kusumadinata I yang kemudian digantikan Prabu Geusan Ulun mulai 1578).

Mungkin cukup sekian. Mangga, kita telusuri lagi sejarah dengan baik dan benar!

Advertisements

65 thoughts on “PANGERAN SANTRI SUMEDANG KETURUNAN “MAJALENGKA”?

 1. asalmau`alaikum Wr.Wb. hapunteun abdi nyuhunkeun pang seratkeun sejarah /para keturunan ti apun surawijaya anu ngagaduhan putera mangun nagara /Raden Barzah dugi ka generasi ayeuna iyeu penting kangge wawasan simkuring . hatur nuhun sateu acana .
  WASALAMU `ALAIKUM WR,WB.

  • Wa’alaykum salam wr. wb.
   Sumuhun nuju dilacak keneh, pan satiasa-tiasa aya sumber nu pas (valid, reliabel) kanggo dijantenkeun rujukan. Bari keur kokoreh heula basa Walandana, da kungsi kursus ge sakocepat pisan, jadi masih”bodo katototloyoh” keneh. Susuganan aya catetan Walanda ku basa Walanda nu tiasa kakotektak ngeunaan sajarah Talaga mangsa jaman Walanda. Upami kagungan catetan, naon wae, lisan oge, kintun atuh ka tatangma@uny.ac.id. Ke urang edit, kitu. Diantos, nya!
   Wassalamu ‘alaykum wr. wb.

 2. ari janten jalmi mah mung iwal ti teteg kana hate jeung pandirian mana nu bd dicandak anu leureus sajarahna jeung mana nu leupat! Ngawartosan wungkul putra putri prabu siliwangi sadayana islam tah sok mangga reugeupkeun kanu maraca!

 3. Aslmkm.Hapunten sateuacana.Abdi hoyongterang silsilah keluarga ti Sumedang. Pun Bapa ti Sumedang,namina TJINTA (TJETJE) PERMANA (bin Partadidjaja bin R. Anggadiredja/Aom Ogog),lahir thn 1929 d Desa Pesanggrahan, Kec.Kotakulon, Sumedang. Ibuna Nyimas Rasidjah ti Majalengka.Terakhir bumi keluarga bapa di Tomo. Sahubungan pun bapa janten serdadu (Th 1945),janten teu merhatoskeun silsilah keluarga,nu diemut dugi ka akina (saur batur namina R.ANGGADIREDJA/AOM OGOG). Terakhir pun bapa Dinas di Banten.Mugi tiasa ngabantos.haturnuhun.wasalam.

  • Manawi tiasa sa eutik ngabantosan, sumangga cobi pilari/di papay di dieu: http://silsilah-ernimuthalib.blogspot.com/2012/04/silsilah-pangeran-santri-koesoemadinata_9511.html __sareng di dieu (atos di revisi) : SILSILAH PANGERAN SANTRI KOESOEMADINATA I (Gen.01-12) Generasi ke-1 1 Pangeran Santri KOESOEMADINATA, I , (Ki Gedeng Sumedang) 1X Ratoe Poetjoek Oemoen ., (NM. Ratoe Dewi Ratoe Inten Dewata. NM. Ratu Satyasih) 1.1 Pangeran Geusan Oeloen KOESOEMADINATA, II. 1.2 Dmg. Rangga Dadji . 1.3 Dmg. Watang . 1.4 Santoan Wirakoesoemah . 1.5 Santoan Tjikeroeh . 1.6 Santoan Awi Loear . Generasi ke-2 1.1 Pangeran Geusan Oeloen KOESOEMADINATA, II (Pangeran Angkawijaya) 1.1X1 NM. Gedeng Waru ., (Nyi Mas Cukang Gedeng Waru) 1.1.1 Pangeran Rangga Gede KOESOEMADINATA, IV. 1.1.2 Rd. Aria Wiraradja ., I . 1.1.3 Kiai Kadoe Rangga Gede . 1.1.4 Kiai Rangga Patra Kelana . 1.1.5 Kiai Aria Rangga Pati . 1.1.6 Kiai Ngb. Watang . 1.1.7 NM. Dmg. Tjipakoe . 1.1.8 NM. Ngb. Martajoeda . 1.1.9 NM. Rangga Wiratama . 1.1.10 Rd. Rangga Nitinagara . 1.1.11 NM. Rangga Pamade . 1.1.12 NM. Dipati Oekoer . 1.1.13 Pangeran Tmg. Tegal Kalong . 1.1.14 Kiai Dmg. Tjipakoe . 1.1X2 Ratoe Harisbaya ., 1.1.15 Pangeran Rangga Gempol ., I. 1.1X3 NM. Pasaeran. 1.2 Dmg. Rangga Dadji . 1.2.1 Santoan Anoet Nangga . 1.2.2 Santoan Anoet Paradja . 1.2.3 Santoan Ngabehi . 1.3 Dmg. Watang . 1.4 Santoan Wirakoesoemah . 1.4.1 Rd. Anggawangsa . 1.5 Santoan Tjikeroeh . 1.6 Santoan Awi Loear . Generasi ke-3 1.1.1 Pangeran Rangga Gede KOESOEMADINATA, IV 1.1.1.1 Dlm. Aria Bandajoeda . 1.1.1.2 Dlm. Djajoeda . 1.1.1.3 Dlm. Wargaita . 1.1.1.4 Dlm. Wangsasoebaja . 1.1.1.5 Dlm. Rangga Gempol ., II 1.1.1.6 Dlm. Loerah . 1.1.1.7 Rd. Singamanggala . 1.1.1.8 Ki Wangsaparamadja . 1.1.1.9 Ki Wiratama . 1.1.1.10 Ki Wangsaparadja . 1.1.1.11 Ki Djasinga . 1.1.1.12 Ki Wangsasabadra . 1.1.1.13 Kiyahi Anggatanoe . 1.1.1.14 Ki Martabaja . 1.1.1.15 NM. Anggadasta . 1.1.1.16 NM. Nataparana . 1.1.1.17 NM. Arjapawenang . 1.1.1.18 NM. Martarana . 1.1.1.19 NM. Djagasatroe . 1.1.1.20 NM. Wargakarti . 1.1.1.21 NM. Bajoen . 1.1.1.22 NM. Wangsapatra . 1.1.1.23 NM. Warga Komara . 1.1.1.24 NM. Joedantaka . 1.1.1.25 NM. Toean Soekadana . 1.1.1.26 NM. Oetama . 1.1.1.27 NM. Kawangsa . 1.1.1.28 NM. Wirakarti . 1.1.1.29 NR. Nalawangsa . 1.1.2 Rd. Aria Wiraradja ., I . 1.1.2.1 Rd. Wiraradja ., II . 1.1.2.2 NM. Noertedja . 1.1.3 Kiai Kadoe Rangga Gede . 1.1.4 Kiai Rangga Patra Kelana . 1.1.5 Kiai Aria Rangga Pati . 1.1.6 Kiai Ngb. Watang . 1.1.7 NM. Dmg. Tjipakoe . 1.1.8 NM. Ngb. Martajoeda . 1.1.9 NM. Rangga Wiratama . 1.1.10 Rd. Rangga Nitinagara . 1.1.10.1 Dlm. Panengan . 1.1.10.2 Dlm. Djajapoespa . 1.1.10.3 Kiai Parajasoeta . 1.1.10.4 NM. Gempler . 1.1.11 NM. Rangga Pamade . 1.1.12 NM. Dipati Oekoer . 1.1.13 Pangeran Tmg. Tegal Kalong . 1.1.13.1 NR. Radjakoesoemah . 1.1.14 Kiai Dmg. Tjipakoe . 1.1.14.1 Kiai Arjatiron . 1.1.14.2 Kiai Poelangjiwa . 1.1.14.3 Dlm. Dmg. Tjipakoe . 1.1.15 Pangeran Rangga Gempol ., I (Rd. Soeriadiwangsa, Rd. Aria Soera Di Wangsa) 1.1.15.1 Rd. Kartadjiwa . 1.1.15.2 Rd. Mangoenrana . 1.1.15.3 Rd. Tampangkil . 1.1.15.4 NR. Soemalintang . 1.1.15.5 NR. Noestawijah . 1.2.1 Santoan Anoet Nangga . 1.2.1.1 NM. Satjagati . 1.2.2 Santoan Anoet Paradja . 1.2.2.1 NM. Satjagati . 1.2.3 Santoan Ngabehi . 1.4.1 Rd. Anggawangsa . 1.4.1.1 Kiai Angga Poespa . 1.4.1.2 Kiai Paraja Dipa . 1.4.1.3 NM. Kita . 1.4.1.4 Kiai Waramanggala . 1.4.1.5 NMA. Keteb . 1.4.1.7 Kiai Naja Poespa . Generasi ke-4 1.1.1.1 Dlm. Aria Bandajoeda . 1.1.1.1.1 Rd. Aria Satjapati . 1.1.1.2 Dlm. Djajoeda . 1.1.1.2.1 Mas Sandoerana . 1.1.1.2.2 NM. Goenoeng . 1.1.1.2.3 NM. Kadjaksan . 1.1.1.2.4 NM. Panggoeng . 1.1.1.2.5 Nyai Hideung . 1.1.1.2.6 NM. Tija . 1.1.1.3 Dlm. Wargaita . 1.1.1.4 Dlm. Wangsasoebaja . 1.1.1.4.1 Rd. Wangsakoesoemah . 1.1.1.4.2 NM. Koesoemawidati . 1.1.1.5 Dlm. Rangga Gempol ., II (Pangeran Koesoemadinata V, Rd. Bagus Weruh) 1.1.1.5.1 Rd. Wirakara . 1.1.1.5.2 Pangeran Panembahan . 1.1.1.5.3 Rd. Bagoes . 1.1.1.5.4 Rd. Wanggamanggala . 1.1.1.5.5 Rd. Tanoesoeta . 1.1.1.5.6 Rd. Martajoeda . 1.1.1.5.7 Rd. Soetaningdita . 1.1.1.5.8 Kiai Moegopar . 1.1.1.5.9 Kiai Kiras . 1.1.1.5.10 Kiai Soetaredja . 1.1.1.5.11 Rd. Tanoeraga . 1.1.1.5.12 Rd. Martaparana . 1.1.1.5.13 Rd. Ardoewangsa . 1.1.1.5.14 Rd. Tanoeredja . 1.1.1.5.15 Rd. Wangsasoeta . 1.1.1.5.16 Rd. Dipa . 1.1.1.5.17 Rd. Patradipa . 1.1.1.5.18 Rd. Soetabadra . 1.1.1.5.19 Rd. Koesoemaardja . 1.1.1.5.20 Rd. Mekas . 1.1.1.5.21 Rd. Ngb. Sedakerti . 1.1.1.5.22 Rd. Ngabeni . 1.1.1.5.23 Rd. Santaparadja . 1.1.1.5.24 Rd. Pani . 1.1.1.5.25 NM. Djapar . 1.1.1.5.26 NM. Arja Pawenang . 1.1.1.5.27 NM. Kanten . 1.1.1.5.28 NM. Ajoemajar . 1.1.1.5.29 NM. Ajoe . 1.1.1.6 Dlm. Loerah . 1.1.1.7 Rd. Singamanggala . 1.1.1.7.1 Rd. Singamanggala ., II . 1.1.1.7.2 Kiai Singadiwangsa . 1.1.1.7.3 Kiai Kertamanggala . 1.1.1.7.4 Kiai Paranamanggala . 1.1.1.7.5 Kiai Wangsakerta . 1.1.1.7.6 NM. Adjeng . 1.1.1.7.7 NM. Ante . 1.1.1.7.8 NM. Baros . 1.1.1.7.9 Kiai Abdoel Moetolib . 1.1.1.8 Ki Wangsaparamadja . 1.1.1.9 Ki Wiratama . 1.1.1.10 Ki Wangsaparadja . 1.1.1.11 Ki Djasinga . 1.1.1.12 Ki Wangsasabadra . 1.1.1.12.1 Mas Anggatjitra . 1.1.1.12.2 Mas Ma’sang Tjitra . 1.1.1.13 Kiyahi Anggatanoe . 1.1.1.13.1 Mas Masangtjitra . 1.1.1.14 Ki Martabaja . 1.1.1.15 NM. Anggadasta . 1.1.1.15.1 Mas Ngb. Anggadasta . 1.1.1.15.2 Kiai Bagoes Rangin . 1.1.1.15.3 Mas Anggamerta . 1.1.1.15.4 Mas Anggadinata . 1.1.1.15.5 Mas Wangsadinata . 1.1.1.16 NM. Nataparana . 1.1.1.17 NM. Arjapawenang . 1.1.1.17.1 Dlm. Tjengkok . 1.1.1.18 NM. Martarana . 1.1.1.19 NM. Djagasatroe . 1.1.1.20 NM. Wargakarti . 1.1.1.21 NM. Bajoen . 1.1.1.21X Rd. Wangsawidjaja Hariang .. 1.1.1.21.1 Mas Taroenadiwangsa . 1.1.1.21.2 NM. Majar . 1.1.1.21.3 NM. Poena . 1.1.1.21.4 NM. Boengsoe . 1.1.1.22 NM. Wangsapatra . 1.1.1.23 NM. Warga Komara . 1.1.1.24 NM. Joedantaka . 1.1.1.25 NM. Toean Soekadana . 1.1.1.26 NM. Oetama . 1.1.1.27 NM. Kawangsa . 1.1.1.28 NM. Wirakarti . 1.1.1.29 NR. Nalawangsa . 1.1.1.29X Rd. Ngb. Natawangsa ., I, 1.1.1.29.1 Rd. Ngb. Natawangsa ., II 1.1.1.29.2 Mas Kartasara . 1.1.1.29.3 Mas Koean Bagoes . 1.1.1.29.4 NM. Abdoel Bakin . 1.1.2.1 Rd. Wiraradja ., II . 1.1.2.2 NM. Noertedja . 1.1.2.2.1 Rd. Wiraradja ., III . 1.1.10.1 Dlm. Panengan . 1.1.10.1.1 NRA. Sepoeh . 1.1.10.1.2 Dlm. Wangsatanoe ., I . 1.1.10.1.3 Rd. Dipakoesoemah . 1.1.10.1.4 Rd. Sastra . 1.1.10.1.5 Rd. Anggaredja . 1.1.10.1.6 NR. Mantri . 1.1.10.1.7 Rd. Adinagara . 1.1.10.1.8 NM. Nakilah . 1.1.10.1.9 Kiai Djawirja . 1.1.10.1.10 Kiai Poespawirija . 1.1.10.1.11 Kiai Anggadidjaja . 1.1.10.1.12 NM. Arsa . 1.1.10.1.13 NM. Moelja . 1.1.10.1.14 Kiai Dipanata . 1.1.10.2 Dlm. Djajapoespa . 1.1.10.3 Kiai Parajasoeta . 1.1.10.4 NM. Gempler . 1.1.13.1 NR. Radjakoesoemah . 1.1.14.1 Kiai Arjatiron . 1.1.14.2 Kiai Poelangjiwa . 1.1.14.3 Dlm. Dmg. Tjipakoe . 1.1.15.1 Rd. Kartadjiwa . 1.1.15.2 Rd. Mangoenrana . 1.1.15.3 Rd. Tampangkil . 1.1.15.4 NR. Soemalintang . 1.1.15.5 NR. Noestawijah . 1.1.15.5X Panghulu Legok. 1.2.1.1 NM. Satjagati . 1.2.2.1 NM. Satjagati . 1.2.2.1.1 NM. Gede . 1.2.2.1.2 NM. Oetama . 1.2.2.1.3 NM. Limboer . 1.4.1.1 Kiai Angga Poespa . 1.4.1.2 Kiai Paraja Dipa . 1.4.1.3 NM. Kita . 1.4.1.4 Kiai Waramanggala . 1.4.1.5 NMA. Keteb . 1.4.1.6 Kiai Naja Poespa . 1.4.1.6.1 Kiai Angga Poespa . 1.4.1.6.2 Kiai Angga Koesoemah . 1.4.1.6.3 Kiai Najakoesoemah . 1.4.1.6.4 Rd. Wirakoesoemah . 1.4.1.6.5 Kiai Wirakoesoemah . 1.4.1.6.6 NM. Natawoelan . 1.4.1.6.7 Kiai Bangsawiria . 1.4.1.6.8 Kiai Anggadinata . 1.4.1.6.9 Kiai Soerakoesoemah . Generasi ke-5 1.1.1.1.1 Rd. Aria Satjapati . 1.1.1.1.1.1 Rd. Soetadipa . 1.1.1.2.1 Mas Sandoerana . 1.1.1.2.2 NM. Goenoeng . 1.1.1.2.3 NM. Kadjaksan . 1.1.1.2.4 NM. Panggoeng . 1.1.1.2.5 Nyai Hideung . 1.1.1.2.6 NM. Tija . 1.1.1.2.6.1 Mas Soemadikara . 1.1.1.2.6.2 Mas Soetadrepa . 1.1.1.2.6.3 NM. Mangoe . 1.1.1.2.6.4 NM. Boengsoe . 1.1.1.4.1 Rd. Wangsakoesoemah . 1.1.1.4.1.1 Kiai Kartadjiwa . 1.1.1.4.1.2 Kiai Mantja . 1.1.1.4.1.3 NM. Narikoeoemah . 1.1.1.4.1.4 NM. Kartakoesoemah . 1.1.1.4.1.5 NM. Lajakoesoemah . 1.1.1.4.1.6 NM. Lingganata . 1.1.1.4.2 NM. Koesoemawidati . 1.1.1.5.1 Rd. Wirakara . 1.1.1.5.1.1 NM. Lengka . 1.1.1.5.1.2 NM. Rija . 1.1.1.5.1.3 NM. Laja . 1.1.1.5.1.4 Kiai Soemadikara . 1.1.1.5.1.5 NM. Noersian . 1.1.1.5.2 Pangeran Panembahan . (Pangeran Rangga Gempol III) 1.1.1.5.2X NRA. Sepoeh ., (1.1.10.1.1) 1.1.1.5.2.1 Dlm. Adipati Tanoemadja . 1.1.1.5.2.2 Rd. Soetanata ., I 1.1.1.5.2.3 Rd. Radjasoeta . 1.1.1.5.2.4 Rd. Soetadjaja . 1.1.1.5.2.5 Rd. Astradjaja . 1.1.1.5.2.6 Rd. Astranata . 1.1.1.5.2.7 Rd. Tjandradinata . 1.1.1.5.2.8 Rd. Soetatjandra . 1.1.1.5.2.9 Rd. Radjataroena . 1.1.1.5.2.10 Rd. Natawiria . 1.1.1.5.2.11 Rd. Moetaram . 1.1.1.5.2.12 Rd. Soerawidjaja . 1.1.1.5.2.13 NR. Halipah . 1.1.1.5.2.14 NR. Tjandrapojang . 1.1.1.5.2.15 NR. Goemarang . 1.1.1.5.2.16 NR. Kartadipa . 1.1.1.5.2.17 NR. Panggoeng . 1.1.1.5.2.18 NR. Astrakoesoemah . 1.1.1.5.2.19 NR. Kartapoera . 1.1.1.5.2.20 NR. Dipawangsa . 1.1.1.5.2.21 Rd. Kartadjiwa . 1.1.1.5.3 Rd. Bagoes . 1.1.1.5.3.1 Rd. Panri . 1.1.1.5.3.2 Mas Wargakoesoemah . 1.1.1.5.4 Rd. Wanggamanggala . 1.1.1.5.4.1 Rd. Wangsadjiwa Sepoeh . 1.1.1.5.4.2 Rd. Wangsadjiwa Anom . 1.1.1.5.5 Rd. Tanoesoeta . 1.1.1.5.6 Rd. Martajoeda . 1.1.1.5.7 Rd. Soetaningdita . 1.1.1.5.7.1 Rd. Soetaningdita ., II . 1.1.1.5.8 Kiai Moegopar . 1.1.1.5.9 Kiai Kiras . 1.1.1.5.10 Kiai Soetaredja . 1.1.1.5.10.1 Kiai Ahsanoedin . 1.1.1.5.10.2 Mas Satjadiwangsa . 1.1.1.5.11 Rd. Tanoeraga . (Raden Martaprana, Raden Ngabehi Djiwaparana I) 1.1.1.5.11.1 Rd. Djiwaparana ., II . 1.1.1.5.12 Rd. Martaparana . 1.1.1.5.13 Rd. Ardoewangsa . 1.1.1.5.13.1 NM. Indra Koesoemah . 1.1.1.5.14 Rd. Tanoeredja . 1.1.1.5.15 Rd. Wangsasoeta . 1.1.1.5.15.1 NM. Rengga . 1.1.1.5.15.2 NM. Poera . 1.1.1.5.15.3 Mas Natatjandra . 1.1.1.5.16 Rd. Dipa . 1.1.1.5.17 Rd. Patradipa . 1.1.1.5.18 Rd. Soetabadra . 1.1.1.5.19 Rd. Koesoemaardja . 1.1.1.5.20 Rd. Mekas . 1.1.1.5.21 Rd. Ngb. Sedakerti . 1.1.1.5.22 Rd. Ngabeni . 1.1.1.5.23 Rd. Santaparadja . 1.1.1.5.24 Rd. Pani . 1.1.1.5.25 NM. Djapar . 1.1.1.5.26 NM. Arja Pawenang . 1.1.1.5.27 NM. Kanten . 1.1.1.5.28 NM. Ajoemajar . 1.1.1.5.28X Pangeran Koesoemadiningrat .. (Pangeran Djago Djawa) 1.1.1.5.29 NM. Ajoe . 1.1.1.7.1 Rd. Singamanggala ., II . 1.1.1.7.1.1 Rd. Singamanggala ., III . 1.1.1.7.1.2 Mas Djajakoesoemah . 1.1.1.7.1.3 Kiai Wangsamerta . 1.1.1.7.1.4 Kiai Singamerta . 1.1.1.7.1.5 Kiai Bagoes . 1.1.1.7.1.6 Kiai Wangsakerta . 1.1.1.7.2 Kiai Singadiwangsa . 1.1.1.7.3 Kiai Kertamanggala . 1.1.1.7.4 Kiai Paranamanggala . 1.1.1.7.5 Kiai Wangsakerta . 1.1.1.7.6 NM. Adjeng . 1.1.1.7.7 NM. Ante . 1.1.1.7.7.1 NM. Ratna . 1.1.1.7.7.2 NM. Radja . 1.1.1.7.7.3 NM. Boender . 1.1.1.7.7.4 NM. Moelja . 1.1.1.7.7.5 Mas Tjandramanggala . 1.1.1.7.7.6 Kiai Soerabaja . 1.1.1.7.7.7 Kiai Soemadipa . 1.1.1.7.7.8 Kiai Moehamad Sajid . 1.1.1.7.7.9 Kiai Poeradiredja . 1.1.1.7.7.10 NM. Sampan . 1.1.1.7.7.11 NM. Moernata . 1.1.1.7.7.12 NM. Ander . 1.1.1.7.7.13 NM. Taroem . 1.1.1.7.7.14 NM. Gender . 1.1.1.7.8 NM. Baros . 1.1.1.7.9 Kiai Abdoel Moetolib . 1.1.1.7.9.1 Mas Tjandradipa . 1.1.1.12.1 Mas Anggatjitra . 1.1.1.12.2 Mas Ma’sang Tjitra . 1.1.1.13.1 Mas Masangtjitra . 1.1.1.13.1.1 Kiyahi Saca Di Wangsa . 1.1.1.15.1 Mas Ngb. Anggadasta . 1.1.1.15.2 Kiai Bagoes Rangin . 1.1.1.15.3 Mas Anggamerta . 1.1.1.15.4 Mas Anggadinata . 1.1.1.15.4.1 Kiai Moekid . 1.1.1.15.4.2 Mas Anggaderpa . 1.1.1.15.4.3 Mas Anggadiraksa . 1.1.1.15.4.4 Mas Najadita . 1.1.1.15.4.5 NM. Moerdja . 1.1.1.15.4.6 NM. Natamanten . 1.1.1.15.5 Mas Wangsadinata . 1.1.1.17.1 Dlm. Tjengkok . (Dalem Tjengkor) 1.1.1.17.1.1 NM. Ratnawati . 1.1.1.21.1 Mas Taroenadiwangsa . 1.1.1.21.1.1 Mas Wangsadirana . 1.1.1.21.1.2 Mas Taroenadipa . 1.1.1.21.1.3 Mas Hasan Moerka . 1.1.1.21.1.4 Mas Soemadiraksa . 1.1.1.21.1.5 Mas Kelar . 1.1.1.21.1.6 Mas Boengsoe . 1.1.1.21.2 NM. Majar . 1.1.1.21.3 NM. Poena . 1.1.1.21.4 NM. Boengsoe . 1.1.1.29.1 Rd. Ngb. Natawangsa ., II 1.1.1.29.1.1 Rd. Ngb. Tjandra Joeda ., I 1.1.1.29.2 Mas Kartasara . 1.1.1.29.3 Mas Koean Bagoes . 1.1.1.29.4 NM. Abdoel Bakin . 1.1.1.29.4.1 Mas Nitipradja . 1.1.2.2.1 Rd. Wiraradja ., III . 1.1.2.2.1.1 NR. Tedjamantri . 1.1.2.2.1.2 Rd. Sanabah . 1.1.2.2.1.3 Rd. Kertaredja . 1.1.10.1.1 NRA. Sepoeh . 1.1.10.1.1X Pangeran Panembahan ., (1.1.1.5.2) 1.1.10.1.2 Dlm. Wangsatanoe ., I . 1.1.10.1.2.1 Dlm. Wangsatanoe ., II . 1.1.10.1.2.2 Rd. Ria . 1.1.10.1.3 Rd. Dipakoesoemah . 1.1.10.1.3.1 Rd. Soeradiredja . 1.1.10.1.4 Rd. Sastra . 1.1.10.1.4.1 Kiai Jasin . 1.1.10.1.5 Rd. Anggaredja . 1.1.10.1.6 NR. Mantri . 1.1.10.1.6.1 Rd. Djajakoesoemah . 1.1.10.1.7 Rd. Adinagara . 1.1.10.1.8 NM. Nakilah . 1.1.10.1.9 Kiai Djawirja . 1.1.10.1.10 Kiai Poespawirija . 1.1.10.1.11 Kiai Anggadidjaja . 1.1.10.1.12 NM. Arsa . 1.1.10.1.13 NM. Moelja . 1.1.10.1.14 Kiai Dipanata . 1.2.2.1.1 NM. Gede . 1.2.2.1.2 NM. Oetama . 1.2.2.1.3 NM. Limboer . 1.4.1.6.1 Kiai Angga Poespa . 1.4.1.6.2 Kiai Angga Koesoemah . 1.4.1.6.3 Kiai Najakoesoemah . 1.4.1.6.4 Rd. Wirakoesoemah . 1.4.1.6.4.1 Kiai Mas Naja . 1.4.1.6.4.2 NM. Nakisah . 1.4.1.6.4.3 Rd. Wiradinata . 1.4.1.6.5 Kiai Wirakoesoemah . 1.4.1.6.6 NM. Natawoelan . 1.4.1.6.7 Kiai Bangsawiria . 1.4.1.6.8 Kiai Anggadinata . 1.4.1.6.9 Kiai Soerakoesoemah . Generasi ke-6 1.1.1.1.1.1 Rd. Soetadipa . 1.1.1.1.1.1X NR. Halipah ., (1.1.1.5.2.13) 1.1.1.1.1.1.1 Rd. Aria Satjapati ., II . 1.1.1.2.6.1 Mas Soemadikara . 1.1.1.2.6.1.1 Mas Soetadiwangsa . 1.1.1.2.6.1.2 Mas Ardi . 1.1.1.2.6.2 Mas Soetadrepa . 1.1.1.2.6.3 NM. Mangoe . 1.1.1.2.6.4 NM. Boengsoe . 1.1.1.4.1.1 Kiai Kartadjiwa . 1.1.1.4.1.2 Kiai Mantja . 1.1.1.4.1.3 NM. Narikoeoemah . 1.1.1.4.1.3.1 Kiai Toripoedin . 1.1.1.4.1.4 NM. Kartakoesoemah . 1.1.1.4.1.5 NM. Lajakoesoemah . 1.1.1.4.1.6 NM. Lingganata . 1.1.1.4.1.6X Kiai Ahsanoedin ., (1.1.1.5.10.1) 1.1.1.4.1.6.1 NM. Nagakasih . 1.1.1.4.1.6.2 NM. Bema . 1.1.1.4.1.6.3 Mas Djasaen . 1.1.1.4.1.6.4 NM. Natakasih . 1.1.1.4.1.6.5 NM. Gandanata . 1.1.1.4.1.6.6 NM. Noerija . 1.1.1.4.1.6.7 Mas Soetatjandra . 1.1.1.5.1.1 NM. Lengka . 1.1.1.5.1.2 NM. Rija . 1.1.1.5.1.3 NM. Laja . 1.1.1.5.1.4 Kiai Soemadikara . 1.1.1.5.1.5 NM. Noersian . 1.1.1.5.1.5X Kiai Moerid .. 1.1.1.5.2.1 Dlm. Adipati Tanoemadja . 1.1.1.5.2.1.1 Pangeran Karoehoen KOESOEMADINATA, VI 1.1.1.5.2.1.2 Rd. Nitinagara . 1.1.1.5.2.1.3 Rd. Dawi . 1.1.1.5.2.1.4 Rd. Soeramanggala . 1.1.1.5.2.1.5 Rd. Batawi . 1.1.1.5.2.1.6 NR. Lengkapoera . 1.1.1.5.2.1.7 NRA. Widjaksari . 1.1.1.5.2.1.8 NR. Asmarawoelan . 1.1.1.5.2.1.9 NRA. Radjanagara . 1.1.1.5.2.1.10 Rd. Natasoera . 1.1.1.5.2.2 Rd. Soetanata ., I 1.1.1.5.2.2.1 Rd. Soetanata ., II 1.1.1.5.2.2.2 Rd. Poesparadja . 1.1.1.5.2.2.3 Rd. Natasoera ., I 1.1.1.5.2.2.4 Rd. Soetakoesoemah . 1.1.1.5.2.2.5 Rd. Oemar . 1.1.1.5.2.2.6 Rd. Kertanata . 1.1.1.5.2.2.7 NM. Singadipatra . 1.1.1.5.2.2.8 NM. Wiradipatra . 1.1.1.5.2.2.9 NM. Kasmaran . 1.1.1.5.2.2.10 NM. Gendra . 1.1.1.5.2.2.11 NM. Noerta . 1.1.1.5.2.2.12 NM. Natapradja . 1.1.1.5.2.2.13 NM. Arsapora . 1.1.1.5.2.2.14 NM. Ambra . 1.1.1.5.2.2.15 NM. Soemawajang . 1.1.1.5.2.2.16 NM. Gandakoesoemah . 1.1.1.5.2.2.17 NM. Lengka Asmara . 1.1.1.5.2.3 Rd. Radjasoeta . 1.1.1.5.2.3.1 Rd. Soetaredja . 1.1.1.5.2.4 Rd. Soetadjaja . 1.1.1.5.2.5 Rd. Astradjaja . 1.1.1.5.2.5.1 Rd. Astradjaja ., II . 1.1.1.5.2.5.2 Rd. Sekar . 1.1.1.5.2.5.3 Rd. Lumbar . 1.1.1.5.2.6 Rd. Astranata . 1.1.1.5.2.6.1 Rd. Astranata ., II . 1.1.1.5.2.6.2 Mas Astraredja . 1.1.1.5.2.6.3 NM. Ratna . 1.1.1.5.2.6.4 NM. Panganten . 1.1.1.5.2.6.5 NM. Kasmeri . 1.1.1.5.2.7 Rd. Tjandradinata . 1.1.1.5.2.8 Rd. Soetatjandra . 1.1.1.5.2.9 Rd. Radjataroena . 1.1.1.5.2.10 Rd. Natawiria . 1.1.1.5.2.11 Rd. Moetaram . 1.1.1.5.2.12 Rd. Soerawidjaja . 1.1.1.5.2.13 NR. Halipah . 1.1.1.5.2.13X Rd. Soetadipa ., (1.1.1.1.1.1) 1.1.1.5.2.14 NR. Tjandrapojang . 1.1.1.5.2.15 NR. Goemarang . 1.1.1.5.2.16 NR. Kartadipa . 1.1.1.5.2.17 NR. Panggoeng . 1.1.1.5.2.18 NR. Astrakoesoemah . 1.1.1.5.2.19 NR. Kartapoera . 1.1.1.5.2.20 NR. Dipawangsa . 1.1.1.5.2.21 Rd. Kartadjiwa . 1.1.1.5.2.21.1 Mas Apaloedin . 1.1.1.5.2.21.2 Mas Soerajoedin . 1.1.1.5.2.21.3 Mas Ahsamoedin . 1.1.1.5.2.21.4 Mas Poespadjanggala . 1.1.1.5.2.21.5 Mas Raksadinata . 1.1.1.5.2.21.6 Mas Dipadjanggala . 1.1.1.5.2.21.7 NM. Andikoesoemah . 1.1.1.5.2.21.8 Mas Jahja . 1.1.1.5.3.1 Rd. Panri . 1.1.1.5.3.1.1 Rd. Bagoes ., II . 1.1.1.5.3.1.1 NM. Gandakoesoemah . 1.1.1.5.3.2 Mas Wargakoesoemah . 1.1.1.5.4.1 Rd. Wangsadjiwa Sepoeh . 1.1.1.5.4.1.1 Kiai Arja . 1.1.1.5.4.2 Rd. Wangsadjiwa Anom . 1.1.1.5.4.2.1 Kiai Wangsanoedin . 1.1.1.5.7.1 Rd. Soetaningdita ., II . 1.1.1.5.7.1.1 Mas Soemadinata . 1.1.1.5.7.1.2 Mas Ditakoesoemah . 1.1.1.5.7.1.3 Mas Ditaroerin . 1.1.1.5.7.1.4 Mas Najadita . 1.1.1.5.7.1.5 NM. Moerdja . 1.1.1.5.7.1.6 NM. Natamanten . 1.1.1.5.10.1 Kiai Ahsanoedin . 1.1.1.5.10.1X NM. Lingganata ., (1.1.1.4.1.6) 1.1.1.5.10.2 Mas Satjadiwangsa . 1.1.1.5.11.1 Rd. Djiwaparana ., II . 1.1.1.5.11.1X NR. Antrakoesoemah ., (1.1.1.5.2.1.1.15) 1.1.1.5.11.1.1 Rd. Ngb. Djiwaparana ., III . 1.1.1.5.13.1 NM. Indra Koesoemah . 1.1.1.5.13.1.1 Mas Wangsawidjaja . 1.1.1.5.13.1.2 NM. Gandakoesoemah . 1.1.1.5.13.1.3 Mas Anggawidjaja . 1.1.1.5.15.1 NM. Rengga . 1.1.1.5.15.1.1 NR. Narinata .. 1.1.1.5.15.1.2 NM. Andikoesoemah . 1.1.1.5.15.1.3 Mas Anggadipa . 1.1.1.5.15.2 NM. Poera . 1.1.1.5.15.2X Mas Naya Di Wangsa ., (1.1.1.13.1.1.1) 1.1.1.5.15.2.1 Mas Dipa Tjandra . 1.1.1.5.15.2.2 Mas Obol . 1.1.1.5.15.2.3 Kiai Najadipa . 1.1.1.5.15.3 Mas Natatjandra . 1.1.1.7.1.1 Rd. Singamanggala ., III . 1.1.1.7.1.1.1 Rd. Singamanggala ., IV . 1.1.1.7.1.1.2 NM. Djajakoesoemah . 1.1.1.7.1.1.3 NM. Soemawoelan . 1.1.1.7.1.2 Mas Djajakoesoemah . 1.1.1.7.1.3 Kiai Wangsamerta . 1.1.1.7.1.4 Kiai Singamerta . 1.1.1.7.1.5 Kiai Bagoes . 1.1.1.7.1.6 Kiai Wangsakerta . 1.1.1.7.7.1 NM. Ratna . 1.1.1.7.7.1.1 Kiai Marwan . 1.1.1.7.7.1.2 Kiai Djanggala . 1.1.1.7.7.1.3 Kiai Atjoen . 1.1.1.7.7.1.4 Kiai Hanapi . 1.1.1.7.7.1.5 NM. Poerba . 1.1.1.7.7.1.6 NM. Medja . 1.1.1.7.7.2 NM. Radja . 1.1.1.7.7.3 NM. Boender . 1.1.1.7.7.4 NM. Moelja . 1.1.1.7.7.5 Mas Tjandramanggala . 1.1.1.7.7.6 Kiai Soerabaja . (1.1.1.5.2.1.1.1.4.1) 1.1.1.7.7.6.1 NR. Idjah . 1.1.1.7.7.6.2 NR. Radja Ikong . 1.1.1.7.7.6.3 Kiai Ahmad . 1.1.1.7.7.6.4 Kiai Enggo . 1.1.1.7.7.6.5 Kiai Salim . 1.1.1.7.7.6.6 Kiai Noermoehamad . 1.1.1.7.7.6.7 Kiai Moehamad . 1.1.1.7.7.6.8 NM. Mendong . 1.1.1.7.7.6.9 Kiai Badaroedin . 1.1.1.7.7.7 Kiai Soemadipa . 1.1.1.7.7.8 Kiai Moehamad Sajid . 1.1.1.7.7.9 Kiai Poeradiredja . 1.1.1.7.7.10 NM. Sampan . 1.1.1.7.7.11 NM. Moernata . 1.1.1.7.7.12 NM. Ander . 1.1.1.7.7.13 NM. Taroem . 1.1.1.7.7.14 NM. Gender . 1.1.1.7.9.1 Mas Tjandradipa . 1.1.1.7.9.1.1 Kiai Salinggih . 1.1.1.7.9.1.2 Kiai Pringadipa . 1.1.1.7.9.1.3 Kiai Pringkoesoemah . 1.1.1.7.9.1.4 NM. Kati . 1.1.1.7.9.1.5 NM. Maridaja . 1.1.1.13.1.1 Kiyahi Saca Di Wangsa . 1.1.1.13.1.1.1 Mas Naya Di Wangsa . 1.1.1.15.4.1 Kiai Moekid . 1.1.1.15.4.1.1 Kiai Moedaim . 1.1.1.15.4.1.2 Kiai Bapa Kabid . 1.1.1.15.4.1.3 Kiai Saripoedin . 1.1.1.15.4.1.4 NM. Momoh . 1.1.1.15.4.1.5 NM. Ombo . 1.1.1.15.4.1.6 NM. Oejang . 1.1.1.15.4.1.7 NM. Djeban . 1.1.1.15.4.1.8 Kiai Moekidjan . 1.1.1.15.4.1.9 Kiai Aripoedin . 1.1.1.15.4.2 Mas Anggaderpa . 1.1.1.15.4.3 Mas Anggadiraksa . 1.1.1.15.4.4 Mas Najadita . 1.1.1.15.4.5 NM. Moerdja . 1.1.1.15.4.6 NM. Natamanten . 1.1.1.17.1.1 NM. Ratnawati . 1.1.1.17.1.1.1 Kiayi Mu’daim . 1.1.1.21.1.1 Mas Wangsadirana . 1.1.1.21.1.1.1 Mas Wangsadipoera . 1.1.1.21.1.1.2 Mas Astadiwangsa . 1.1.1.21.1.2 Mas Taroenadipa . 1.1.1.21.1.3 Mas Hasan Moerka . 1.1.1.21.1.4 Mas Soemadiraksa . 1.1.1.21.1.5 Mas Kelar . 1.1.1.21.1.6 Mas Boengsoe . 1.1.1.29.1.1 Rd. Ngb. Tjandra Joeda ., I 1.1.1.29.1.1.1 Rd. Ngb. Tjandra Joeda ., II. 1.1.1.29.1.1.2 NM. Asmaranata .. 1.1.1.29.4.1 Mas Nitipradja . 1.1.1.29.4.1.1 NM. Panengah . 1.1.2.2.1.1 NR. Tedjamantri . 1.1.2.2.1.2 Rd. Sanabah . 1.1.2.2.1.3 Rd. Kertaredja . 1.1.10.1.2.1 Dlm. Wangsatanoe ., II . 1.1.10.1.2.2 Rd. Ria . 1.1.10.1.3.1 Rd. Soeradiredja . 1.1.10.1.4.1 Kiai Jasin . 1.1.10.1.6.1 Rd. Djajakoesoemah . 1.4.1.6.4.1 Kiai Mas Naja . 1.4.1.6.4.2 NM. Nakisah . 1.4.1.6.4.3 Rd. Wiradinata . Generasi ke-7 1.1.1.1.1.1.1 Rd. Aria Satjapati ., II . 1.1.1.1.1.1.1.1 Kiai Diparadja . 1.1.1.2.6.1.1 Mas Soetadiwangsa . 1.1.1.2.6.1.2 Mas Ardi . 1.1.1.4.1.3.1 Kiai Toripoedin . 1.1.1.4.1.6.1 NM. Nagakasih . 1.1.1.4.1.6.1X Dlm. Rd. Soerianagara ., II, (1.1.1.5.2.1.1.1.2) 1.1.1.4.1.6.1.1 Pangeran Kornel KOESOEMADINATA, VII. 1.1.1.4.1.6.1.2 RA. Jogjanagara . 1.1.1.4.1.6.1.3 NR. Sarianagara . 1.1.1.4.1.6.1.4 NR. Bandinagara . 1.1.1.4.1.6.2 NM. Bema . 1.1.1.4.1.6.2.1 Mas Djanggala . 1.1.1.4.1.6.2.2 Mas Djadjar . 1.1.1.4.1.6.2.3 NM. Bema ., II . 1.1.1.4.1.6.2.4 NM. Kamisan . 1.1.1.4.1.6.2.5 NM. Kemi . 1.1.1.4.1.6.2.6 NM. Ompoj . 1.1.1.4.1.6.2.7 NM. Djabon . 1.1.1.4.1.6.2.8 NM. Mawar . 1.1.1.4.1.6.3 Mas Djasaen . 1.1.1.4.1.6.3X NM. Natakasih ., (1.1.1.4.1.6.4) 1.1.1.4.1.6.3.1 Mas Somatjandra . 1.1.1.4.1.6.3.2 Rd. Wangsasoebaja . 1.1.1.4.1.6.3.3 NM. Empaj . 1.1.1.4.1.6.3.4 NM. Enah . 1.1.1.4.1.6.4 NM. Natakasih . 1.1.1.4.1.6.4X Mas Djasaen ., (1.1.1.4.1.6.3) 1.1.1.4.1.6.5 NM. Gandanata . 1.1.1.4.1.6.6 NM. Noerija . (NM. Nofria) 1.1.1.4.1.6.7 Mas Soetatjandra . 1.1.1.5.2.1.1 Pangeran Karoehoen KOESOEMADINATA, VI (Pangeran Karoehoen, Pangeran Rangga Gempol IV) 1.1.1.5.2.1.1.1 Dlm. Istri Radjaningrat . 1.1.1.5.2.1.1.2 Rd. Dipakoesoemah . 1.1.1.5.2.1.1.3 Rd. Poespanata . 1.1.1.5.2.1.1.4 Rd. Aria Bandajoeda . 1.1.1.5.2.1.1.5 Rd. Anggataroena . 1.1.1.5.2.1.1.6 Rd. Anggakara . 1.1.1.5.2.1.1.7 Rd. Natakoesoemah . 1.1.1.5.2.1.1.8 Rd. Dipamanggala . 1.1.1.5.2.1.1.9 Rd. Tanoeresa . 1.1.1.5.2.1.1.10 Rd. Alimoedin . 1.1.1.5.2.1.1.11 Rd. Mantrianagara . 1.1.1.5.2.1.1.12 NR. Moeljakoesoemah . 1.1.1.5.2.1.1.13 NR. Lengka . 1.1.1.5.2.1.1.14 NR. Panganten . 1.1.1.5.2.1.1.15 NR. Antrakoesoemah . 1.1.1.5.2.1.1.16 NR. Ratnamoelia . 1.1.1.5.2.1.1.17 NR. Soemakaraton . 1.1.1.5.2.1.1.18 NR. Djoemi . 1.1.1.5.2.1.1.19 NR. Indra . 1.1.1.5.2.1.1.20 NR. Nata . 1.1.1.5.2.1.1.21 NR. Toekon . 1.1.1.5.2.1.2 Rd. Nitinagara . 1.1.1.5.2.1.2.1 Rd. Nitinagara ., II . 1.1.1.5.2.1.2.2 Rd. Anggamadja . 1.1.1.5.2.1.3 Rd. Dawi . 1.1.1.5.2.1.4 Rd. Soeramanggala . 1.1.1.5.2.1.5 Rd. Batawi . 1.1.1.5.2.1.6 NR. Lengkapoera . 1.1.1.5.2.1.6X Rd. Bagoes ., II, (1.1.1.5.3.1.1) 1.1.1.5.2.1.6.1 Rd. Soeranata . 1.1.1.5.2.1.6.2 Rd. Soeranata ., II . 1.1.1.5.2.1.6.3 NM. Desa . 1.1.1.5.2.1.6.4 NM. Inam . 1.1.1.5.2.1.7 NRA. Widjaksari . 1.1.1.5.2.1.8 NR. Asmarawoelan . 1.1.1.5.2.1.9 NRA. Radjanagara . (Dalem Isteri, Putra Kangjeng Dalem Tanumaja Sumedang) 1.1.1.5.2.1.9X Ki Dlm. Rangga Wangsadita ., 1.1.1.5.2.1.9.1 Kd. Adipati Soerianagara . 1.1.1.5.2.1.9.2 Kd. Rangga Wangsadireja . 1.1.1.5.2.1.9.3 Kd. Surapraja . 1.1.1.5.2.1.9.4 Rd. Aria Wiradireja . 1.1.1.5.2.1.9.5 Kd. Adipati Wangsareja . 1.1.1.5.2.1.9.6 Rd. Aria H. Kusumah . 1.1.1.5.2.1.9.7 RM. Aria Tjakrayuda . 1.1.1.5.2.1.9.8 RM. Natapraja . 1.1.1.5.2.1.9.9 NRA. Natakaraton . 1.1.1.5.2.1.9.10 NR. Ratnanagara . 1.1.1.5.2.1.9.11 NR. Rajakaraton . 1.1.1.5.2.1.9.12 NRA. Siti Gede . 1.1.1.5.2.1.9.13 Dlm. Rangga Bungsu . 1.1.1.5.2.1.10 Rd. Natasoera . 1.1.1.5.2.1.10X NM. Panengah ., (1.1.1.29.4.1.1) 1.1.1.5.2.1.10.1 Rd. Natasoera ., II 1.1.1.5.2.1.10.2 Rd. Natamadja . 1.1.1.5.2.1.10.3 Rd. Nitipradja . 1.1.1.5.2.1.10.4 NR. Natakaraton . 1.1.1.5.2.1.10.5 NM. Raidjah . 1.1.1.5.2.1.10.6 Mas Banata . 1.1.1.5.2.1.10.7 Mas Soeradisoeta . 1.1.1.5.2.1.10.8 Mas Soemadisoeta . 1.1.1.5.2.1.10.9 Mas Hoesen . 1.1.1.5.2.2.1 Rd. Soetanata ., II 1.1.1.5.2.2.1.1 Rd. Soetanata ., III 1.1.1.5.2.2.1.2 Rd. Wangsajoeda . 1.1.1.5.2.2.1.3 NM. Mangen . 1.1.1.5.2.2.1.4 NM. Antrikoesoemah . 1.1.1.5.2.2.1.5 NR. Komala . 1.1.1.5.2.2.2 Rd. Poesparadja . 1.1.1.5.2.2.3 Rd. Natasoera ., I 1.1.1.5.2.2.4 Rd. Soetakoesoemah . 1.1.1.5.2.2.5 Rd. Oemar . 1.1.1.5.2.2.6 Rd. Kertanata . 1.1.1.5.2.2.7 NM. Singadipatra . 1.1.1.5.2.2.8 NM. Wiradipatra . 1.1.1.5.2.2.9 NM. Kasmaran . 1.1.1.5.2.2.10 NM. Gendra . 1.1.1.5.2.2.11 NM. Noerta . 1.1.1.5.2.2.12 NM. Natapradja . 1.1.1.5.2.2.13 NM. Arsapora . 1.1.1.5.2.2.14 NM. Ambra . 1.1.1.5.2.2.15 NM. Soemawajang . 1.1.1.5.2.2.16 NM. Gandakoesoemah . 1.1.1.5.2.2.17 NM. Lengka Asmara . 1.1.1.5.2.3.1 Rd. Soetaredja . 1.1.1.5.2.3.1.1 NM. Tjandramoelja . 1.1.1.5.2.5.1 Rd. Astradjaja ., II . 1.1.1.5.2.5.1.1 Rd. Astradjaja ., III . 1.1.1.5.2.5.1.2 Mas Dira . 1.1.1.5.2.5.1.3 NM. Tedja . 1.1.1.5.2.5.1.4 NM. Andi . 1.1.1.5.2.5.1.5 NM. Enteuk . 1.1.1.5.2.5.1.6 NM. Tahir . 1.1.1.5.2.5.1.7 NM. Apoen . 1.1.1.5.2.5.2 Rd. Sekar . 1.1.1.5.2.5.3 Rd. Lumbar . 1.1.1.5.2.6.1 Rd. Astranata ., II . 1.1.1.5.2.6.2 Mas Astraredja . 1.1.1.5.2.6.3 NM. Ratna . 1.1.1.5.2.6.4 NM. Panganten . 1.1.1.5.2.6.5 NM. Kasmeri . 1.1.1.5.2.21.1 Mas Apaloedin . 1.1.1.5.2.21.1.1 Mas Raksadjanggala . 1.1.1.5.2.21.1.2 NM. Sawi . 1.1.1.5.2.21.2 Mas Soerajoedin . 1.1.1.5.2.21.2.1 Mas Soeradjanggala . 1.1.1.5.2.21.2.2 Mas Moetarim . 1.1.1.5.2.21.2.3 NM. Lendra . 1.1.1.5.2.21.2.4 NM. Panedja . 1.1.1.5.2.21.3 Mas Ahsamoedin . 1.1.1.5.2.21.4 Mas Poespadjanggala . 1.1.1.5.2.21.5 Mas Raksadinata . 1.1.1.5.2.21.6 Mas Dipadjanggala . 1.1.1.5.2.21.7 NM. Andikoesoemah . 1.1.1.5.2.21.8 Mas Jahja . 1.1.1.5.3.1.1 Rd. Bagoes ., II . 1.1.1.5.3.1.1X NR. Lengkapoera ., (1.1.1.5.2.1.6) 1.1.1.5.3.1.2 NM. Gandakoesoemah . 1.1.1.5.4.1.1 Kiai Arja . 1.1.1.5.4.1.1.1 Kiai Wangsadjiwa Kaoem . 1.1.1.5.4.2.1 Kiai Wangsanoedin . 1.1.1.5.4.2.1.1 Kiai Noerkiah . 1.1.1.5.4.2.1.2 Kiai Wangsa . 1.1.1.5.4.2.1.3 Kiai Noerhoesen . 1.1.1.5.4.2.1.4 Nyai Djableh . 1.1.1.5.7.1.1 Mas Soemadinata . 1.1.1.5.7.1.2 Mas Ditakoesoemah . 1.1.1.5.7.1.3 Mas Ditaroerin . 1.1.1.5.7.1.4 Mas Najadita . 1.1.1.5.7.1.5 NM. Moerdja . 1.1.1.5.7.1.5 NM. Natamanten . 1.1.1.5.11.1.1 Rd. Ngb. Djiwaparana ., III . 1.1.1.5.11.1.1.1 Mas Ngb. Djiwaparana ., IV . 1.1.1.5.13.1.1 Mas Wangsawidjaja . 1.1.1.5.13.1.2 NM. Gandakoesoemah . 1.1.1.5.13.1.2.1 NM. Onong . 1.1.1.5.13.1.2.2 Mas Soetadiria . 1.1.1.5.13.1.2.3 Mas Soetawidjaja . 1.1.1.5.13.1.3 Mas Anggawidjaja . 1.1.1.5.15.1.1 NR. Narinata . (Embah Eye, Nyai Mas Narikoesoemah) 1.1.1.5.15.1.1X Rd. Ngb. Tjandra Joeda ., II, (1.1.1.29.1.1.1) 1.1.1.5.15.1.1.1 NM. Bemanata . 1.1.1.5.15.1.1.2 NM. Loejanata . 1.1.1.5.15.1.1.3 NM. Ronimodja . 1.1.1.5.15.1.1.4 Mas Ngb. Dirajoeda . 1.1.1.5.15.1.2 NM. Andikoesoemah . 1.1.1.5.15.1.2.1 Mas Dipawidjaja . 1.1.1.5.15.1.2.2 Mas Anggawangsa . 1.1.1.5.15.1.2.3 Mas Dipawangsa . 1.1.1.5.15.1.3 Mas Anggadipa . 1.1.1.5.15.2.1 Mas Dipa Tjandra . 1.1.1.5.15.2.1X NM. Asmaranata ., (1.1.1.29.1.1.2) 1.1.1.5.15.2.1.1 NM. Lebanata . 1.1.1.5.15.2.1.2 Mas Ngb. Anggatanoe . 1.1.1.5.15.2.2 Mas Obol . 1.1.1.5.15.2.3 Kiai Najadipa . 1.1.1.7.1.1.1 Rd. Singamanggala ., IV . 1.1.1.7.1.1.2 NM. Djajakoesoemah . 1.1.1.7.1.1.3 NM. Soemawoelan . 1.1.1.7.7.1.1 Kiai Marwan . 1.1.1.7.7.1.2 Kiai Djanggala . 1.1.1.7.7.1.3 Kiai Atjoen . 1.1.1.7.7.1.4 Kiai Hanapi . 1.1.1.7.7.1.4.1 Kiai Moehamad Hanapi . 1.1.1.7.7.1.4.2 Kiai Moehamad Hanapian . 1.1.1.7.7.1.4.3 Kiai Noerhoesen . 1.1.1.7.7.1.4.4 Kiai Djakaria . 1.1.1.7.7.1.4.5 Kiai Moesa . 1.1.1.7.7.1.4.6 NM. Riboet . 1.1.1.7.7.1.4.7 NM. Satoriah . 1.1.1.7.7.1.5 NM. Poerba . 1.1.1.7.7.1.6 NM. Medja . 1.1.1.7.7.6.1 NR. Idjah . 1.1.1.7.7.6.1.1 Rd. Noermoehamad . 1.1.1.7.7.6.1.2 Rd. H. Moehamad Hoesen . 1.1.1.7.7.6.1.3 Rd. Soerantaredja . 1.1.1.7.7.6.1.4 Rd. Ishak . 1.1.1.7.7.6.1.5 NR. Dewi . 1.1.1.7.7.6.1.6 NR. Entjim . 1.1.1.7.7.6.2 NR. Radja Ikong . 1.1.1.7.7.6.3 Kiai Ahmad . 1.1.1.7.7.6.4 Kiai Enggo . 1.1.1.7.7.6.5 Kiai Salim . 1.1.1.7.7.6.6 Kiai Noermoehamad . 1.1.1.7.7.6.7 Kiai Moehamad . 1.1.1.7.7.6.8 NM. Mendong . 1.1.1.7.7.6.9 Kiai Badaroedin . 1.1.1.7.9.1.1 Kiai Salinggih . 1.1.1.7.9.1.2 Kiai Pringadipa . 1.1.1.7.9.1.3 Kiai Pringkoesoemah . 1.1.1.7.9.1.4 NM. Kati . 1.1.1.7.9.1.5 NM. Maridaja . 1.1.1.13.1.1.1 Mas Naya Di Wangsa . 1.1.1.13.1.1.1X NM. Poera ., (1.1.1.5.15.2) 1.1.1.15.4.1.1 Kiai Moedaim . 1.1.1.15.4.1.1.1 Kiai Gompa . 1.1.1.15.4.1.1.2 Kiai Irman . 1.1.1.15.4.1.1.3 Kiai Moerhada . 1.1.1.15.4.1.1.4 Nyai Tjimoh . 1.1.1.15.4.1.1.5 Nyai Adjirah . 1.1.1.15.4.1.1.6 Kiai Madran . 1.1.1.15.4.1.2 Kiai Bapa Kabid . 1.1.1.15.4.1.3 Kiai Saripoedin . 1.1.1.15.4.1.3.1 Nyai Entak . 1.1.1.15.4.1.3.2 Nyai Ijot . 1.1.1.15.4.1.3.3 Nyai Indeng . 1.1.1.15.4.1.3.4 Nyai Patjang . 1.1.1.15.4.1.3.5 Nyai Itjoh . 1.1.1.15.4.1.3.6 Nyai Awang . 1.1.1.15.4.1.3.7 Agoes Saleh . 1.1.1.15.4.1.4 NM. Momoh . 1.1.1.15.4.1.5 NM. Ombo . 1.1.1.15.4.1.6 NM. Oejang . 1.1.1.15.4.1.7 NM. Djeban . 1.1.1.15.4.1.8 Kiai Moekidjan . 1.1.1.15.4.1.9 Kiai Aripoedin . 1.1.1.15.4.1.9.1 NM. Halimah . 1.1.1.15.4.1.9.2 Rd. Penghulu Mohamad Toip . 1.1.1.15.4.1.9.3 Rd. Anggadasta . 1.1.1.15.4.1.9.4 NM. Katpah . 1.1.1.17.1.1.1 Kiayi Mu’daim . 1.1.1.17.1.1.1X NM. Bemanata ., (1.1.1.5.15.1.1.1) 1.1.1.17.1.1.1.1 NR. Nari Koesoemah . 1.1.1.17.1.1.1.2 Nyai Asipah . 1.1.1.17.1.1.1.3 Nyai Pijah . 1.1.1.17.1.1.1.4 Mas Djasaen . 1.1.1.21.1.1.1 Mas Wangsadipoera . 1.1.1.21.1.1.2 Mas Astadiwangsa . 1.1.1.29.1.1.1 Rd. Ngb. Tjandra Joeda ., II (Mas Dipa Tjandra, Embah Uda) 1.1.1.29.1.1.1X NR. Narinata ., (1.1.1.5.15.1.1) 1.1.1.29.1.1.2 NM. Asmaranata . 1.1.1.29.1.1.2X Mas Dipa Tjandra ., (1.1.1.5.15.2.1) 1.1.1.29.4.1.1 NM. Panengah . (Nyai Raden Natasoera) 1.1.1.29.4.1.1X Rd. Natasoera ., (1.1.1.5.2.1.10) Generasi ke-8 1.1.1.1.1.1.1.1 Kiai Diparadja . 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Rd. Diparadja ., II . 1.1.1.1.1.1.1.1.2 Rd. Aria Satjapati ., III 1.1.1.4.1.6.1.1 Pangeran Kornel KOESOEMADINATA, VII (Rd. Aom, Rd. Djamoe, Dalem Adipati Soerianagara III, Pangeran Kusumadinata IX) 1.1.1.4.1.6.1.1X1 NR. Lenggang Kusumah ., 1.1.1.4.1.6.1.1.1 Dlm. Adipati Adiwidjaja . 1.1.1.4.1.6.1.1.2 Dlm. Adipati Ageung KOESOEMAJOEDA 1.1.1.4.1.6.1.1.3 RA. Radjaningrat . 1.1.1.4.1.6.1.1X2 NR. Tjandra Nagara .. 1.1.1.4.1.6.1.1.4 RA. Radjanagara . 1.1.1.4.1.6.1.2 RA. Jogjanagara . 1.1.1.4.1.6.1.2.1 NR. Mantria . 1.1.1.4.1.6.1.3 NR. Sarianagara . 1.1.1.4.1.6.1.3.1 Rd. Dmg. Natanagara . 1.1.1.4.1.6.1.3.2 Rd. Soeriadikoesoemah . 1.1.1.4.1.6.1.3.3 NR. Ratnakoesoemah . 1.1.1.4.1.6.1.3.4 NR. Ningroem . 1.1.1.4.1.6.1.4 NR. Bandinagara . 1.1.1.4.1.6.2.1 Mas Djanggala . 1.1.1.4.1.6.2.2 Mas Djadjar . 1.1.1.4.1.6.2.3 NM. Bema ., II . 1.1.1.4.1.6.2.4 NM. Kamisan . 1.1.1.4.1.6.2.5 NM. Kemi . 1.1.1.4.1.6.2.6 NM. Ompoj . 1.1.1.4.1.6.2.7 NM. Djabon . 1.1.1.4.1.6.2.8 NM. Mawar . 1.1.1.4.1.6.3.1 Mas Somatjandra . 1.1.1.4.1.6.3.2 Rd. Wangsasoebaja . 1.1.1.4.1.6.3.2.1 Rd. Wangsakoesoemah . 1.1.1.4.1.6.3.2.2 Rd. Tedjakaraton . 1.1.1.4.1.6.3.2.3 Rd. Mantrikaraton . 1.1.1.4.1.6.3.2.4 Rd. Limbarkaraton . 1.1.1.4.1.6.3.2.5 Rd. Sekarkaraton . 1.1.1.4.1.6.3.3 NM. Empaj . 1.1.1.4.1.6.3.4 NM. Enah . 1.1.1.5.2.1.1.1 Dlm. Istri Radjaningrat . 1.1.1.5.2.1.1.1X Kd. Adipati Soerianagara ., (1.1.1.5.2.1.9.1) 1.1.1.5.2.1.1.1.1 Dlm. Rd. Anom KOESOEMAHDINATA 1.1.1.5.2.1.1.1.2 Dlm. Rd. Soerianagara ., II 1.1.1.5.2.1.1.1.3 Dlm. Rd. Soerialaga . 1.1.1.5.2.1.1.1.4 RA. Banonagara . 1.1.1.5.2.1.1.1.5 NR. Radjainten . 1.1.1.5.2.1.1.1.6 NR. Enang . 1.1.1.5.2.1.1.2 Rd. Dipakoesoemah . 1.1.1.5.2.1.1.3 Rd. Poespanata . 1.1.1.5.2.1.1.3.1 Rd. Poespadimadja . 1.1.1.5.2.1.1.3.2 Rd. Natadiredja . 1.1.1.5.2.1.1.3.3 Rd. Martadinata . 1.1.1.5.2.1.1.3.4 Mas Ibong . 1.1.1.5.2.1.1.3.5 Mas Endon . 1.1.1.5.2.1.1.3.6 NM. Koeto . 1.1.1.5.2.1.1.3.7 NM. Nataesan . 1.1.1.5.2.1.1.3.8 NM. Bandi . 1.1.1.5.2.1.1.4 Rd. Aria Bandajoeda . 1.1.1.5.2.1.1.4.1 Mas Dariredja . 1.1.1.5.2.1.1.4.2 Mas Soemadiredja . 1.1.1.5.2.1.1.4.3 NM. Nimbang . 1.1.1.5.2.1.1.5 Rd. Anggataroena . (Rd. Anggataroena I) 1.1.1.5.2.1.1.5.1 NM. Eka . 1.1.1.5.2.1.1.5.2 NM. Rampe . 1.1.1.5.2.1.1.5.3 Mas Oegan . 1.1.1.5.2.1.1.5.4 Mas Djasam . 1.1.1.5.2.1.1.5.5 Mas Wiranta . 1.1.1.5.2.1.1.5.6 Mas Rangsang . 1.1.1.5.2.1.1.6 Rd. Anggakara . 1.1.1.5.2.1.1.6.1 Rd. Kd. Boetakoesoemah . 1.1.1.5.2.1.1.6.2 Rd. Anggakoesoemah . 1.1.1.5.2.1.1.6.3 Rd. Ngb. Parana KG. . 1.1.1.5.2.1.1.6.4 Rd. Mintrakoesoemah . 1.1.1.5.2.1.1.6.5 NM. Mintrawoelan . 1.1.1.5.2.1.1.6.6 NM. Ijam . 1.1.1.5.2.1.1.7 Rd. Natakoesoemah . 1.1.1.5.2.1.1.7.1 Mas Kalam . 1.1.1.5.2.1.1.7.2 Mas Langgan . 1.1.1.5.2.1.1.7.3 Mas Salam . 1.1.1.5.2.1.1.7.4 NM. Natakoesoemah . 1.1.1.5.2.1.1.8 Rd. Dipamanggala . 1.1.1.5.2.1.1.9 Rd. Tanoeresa . 1.1.1.5.2.1.1.10 Rd. Alimoedin . 1.1.1.5.2.1.1.11 Rd. Mantrianagara . 1.1.1.5.2.1.1.12 NR. Moeljakoesoemah . 1.1.1.5.2.1.1.13 NR. Lengka . 1.1.1.5.2.1.1.14 NR. Panganten . 1.1.1.5.2.1.1.15 NR. Antrakoesoemah . 1.1.1.5.2.1.1.15X Rd. Djiwaparana ., II, (1.1.1.5.11.1) 1.1.1.5.2.1.1.16 NR. Ratnamoelia . 1.1.1.5.2.1.1.17 NR. Soemakaraton . 1.1.1.5.2.1.1.18 NR. Djoemi . 1.1.1.5.2.1.1.19 NR. Indra . 1.1.1.5.2.1.1.20 NR. Nata . 1.1.1.5.2.1.1.21 NR. Toekon . 1.1.1.5.2.1.2.1 Rd. Nitinagara ., II . 1.1.1.5.2.1.2.1.1 NR. Radjainten . 1.1.1.5.2.1.2.1.2 NR. Enang . 1.1.1.5.2.1.2.1.3 Rd. Natawiredja . 1.1.1.5.2.1.2.1.4 NR. Etjon . 1.1.1.5.2.1.2.2 Rd. Anggamadja . 1.1.1.5.2.1.6.1 Rd. Soeranata . (Lantjeuk) 1.1.1.5.2.1.6.1.1 Rd. Djakoesoemah . 1.1.1.5.2.1.6.1.2 Mas Nata . 1.1.1.5.2.1.6.1.3 Mas Ada . 1.1.1.5.2.1.6.1.4 Mas Soeradinata . 1.1.1.5.2.1.6.1.5 Mas Ejon . 1.1.1.5.2.1.6.1.6 Amboe Oeda . 1.1.1.5.2.1.6.1.7 NM. Boenda . 1.1.1.5.2.1.6.1.8 NM. Ani . 1.1.1.5.2.1.6.1.9 Mas Adjal . 1.1.1.5.2.1.6.1.10 NM. Emat . 1.1.1.5.2.1.6.1.11 NM. Embah . 1.1.1.5.2.1.6.2 Rd. Soeranata ., II . (Adi) 1.1.1.5.2.1.6.3 NM. Desa . 1.1.1.5.2.1.6.4 NM. Inam . 1.1.1.5.2.1.9.1 Kd. Adipati Soerianagara . 1.1.1.5.2.1.9.1X Dlm. Istri Radjaningrat ., (1.1.1.5.2.1.1.1) 1.1.1.5.2.1.9.2 Kd. Rangga Wangsadireja . (Dalem Rangga Wangsareja Sepuh) 1.1.1.5.2.1.9.3 Kd. Surapraja . 1.1.1.5.2.1.9.4 Rd. Aria Wiradireja . 1.1.1.5.2.1.9.5 Kd. Adipati Wangsareja . (Dalem Rangga Wangsaredja Anom, Dalem Limbangan). 1.1.1.5.2.1.9.6 Rd. Aria H. Kusumah . 1.1.1.5.2.1.9.7 RM. Aria Tjakrayuda . 1.1.1.5.2.1.9.7X1 NR. Kaler .. 1.1.1.5.2.1.9.7.1 NR. Sutaderpa . 1.1.1.5.2.1.9.7.2 Rd. Derpayuda . 1.1.1.5.2.1.9.7X2 Another Wife of RM. Aria Tjakrayuda. 1.1.1.5.2.1.9.7.3 Rd. Patrayuda . 1.1.1.5.2.1.9.8 RM. Natapraja . 1.1.1.5.2.1.9.9 NRA. Natakaraton . 1.1.1.5.2.1.9.10 NR. Ratnanagara . 1.1.1.5.2.1.9.10X Dlm. Rd. Soeriadilaga ., II, (1.1.1.5.2.1.1.1.3.4) 1.1.1.5.2.1.9.10.1 NR. Moertiningrat . 1.1.1.5.2.1.9.10.2 Rd. Soeriabrata . 1.1.1.5.2.1.9.10.3 Dlm. Tmg. Sindangradja SOERIADILAGA, III 1.1.1.5.2.1.9.10.4 NR. Radjainten . 1.1.1.5.2.1.9.10.5 NR. Radjamira . 1.1.1.5.2.1.9.10.6 Rd. Soerianagara . 1.1.1.5.2.1.9.10.7 Rd. Pangeran Soeriadiningrat . 1.1.1.5.2.1.9.10.8 Rd. Natadilaga . 1.1.1.5.2.1.9.10.9 Rd. Tisnadilaga . 1.1.1.5.2.1.9.10.10 Rd. Djajadilaga . 1.1.1.5.2.1.9.10.11 Rd. Doelkaedah . 1.1.1.5.2.1.9.10.12 NR. Renggamoelja . 1.1.1.5.2.1.9.10.13 NR. Gandaningroem . 1.1.1.5.2.1.9.10.14 NR. Sekarmirah . 1.1.1.5.2.1.9.10.15 NR. Warsamirah . 1.1.1.5.2.1.9.10.16 NR. Natamirah . 1.1.1.5.2.1.9.10.17 NR. Gandamirah . 1.1.1.5.2.1.9.10.18 NR. Moenisah . 1.1.1.5.2.1.9.10.19 Rd. Tojim . 1.1.1.5.2.1.9.10.20 Rd. Ishak . 1.1.1.5.2.1.9.10.21 NR. Sitiningroem . 1.1.1.5.2.1.9.11 NR. Rajakaraton . 1.1.1.5.2.1.9.12 NRA. Siti Gede . 1.1.1.5.2.1.9.13 Dlm. Rangga Bungsu . 1.1.1.5.2.1.10.1 Rd. Natasoera ., II 1.1.1.5.2.1.10.1.1 NM. Djoema . 1.1.1.5.2.1.10.2 Rd. Natamadja . 1.1.1.5.2.1.10.3 Rd. Nitipradja . 1.1.1.5.2.1.10.4 NR. Natakaraton . 1.1.1.5.2.1.10.5 NM. Raidjah . 1.1.1.5.2.1.10.6 Mas Banata . 1.1.1.5.2.1.10.7 Mas Soeradisoeta . 1.1.1.5.2.1.10.8 Mas Soemadisoeta . 1.1.1.5.2.1.10.9 Mas Hoesen . 1.1.1.5.2.2.1.1 Rd. Soetanata ., III 1.1.1.5.2.2.1.1.1 Rd. Gandakoesoemah . 1.1.1.5.2.2.1.2 Rd. Wangsajoeda . 1.1.1.5.2.2.1.2.1 NR. Lengka . 1.1.1.5.2.2.1.2.2 NR. Nendra . 1.1.1.5.2.2.1.2.3 Mas Soetapradja . 1.1.1.5.2.2.1.2.4 NM. Natakomala . 1.1.1.5.2.2.1.2.5 Rd. Mantrianagara . 1.1.1.5.2.2.1.2.6 Rd. Hendakoesoemah . 1.1.1.5.2.2.1.2.7 Rd. Soemapradja . 1.1.1.5.2.2.1.3 NM. Mangen . 1.1.1.5.2.2.1.4 NM. Antrikoesoemah . 1.1.1.5.2.2.1.5 NR. Komala . 1.1.1.5.2.3.1.1 NM. Tjandramoelja . 1.1.1.5.2.3.1.1.1 Mas Tjandrawidjaja . 1.1.1.5.2.3.1.1.2 Mas Tjandrasantana . 1.1.1.5.2.3.1.1.3 Mas Indrasantana . 1.1.1.5.2.3.1.1.4 NM. Wadon . 1.1.1.5.2.5.1.1 Rd. Astradjaja ., III . 1.1.1.5.2.5.1.1.1 Agoes Sapir . 1.1.1.5.2.5.1.1.2 NM. Limba . 1.1.1.5.2.5.1.1.3 NM. Idjah . 1.1.1.5.2.5.1.1.4 NM. Endong . 1.1.1.5.2.5.1.1.5 NM. Entjen . 1.1.1.5.2.5.1.1.6 NM. Irah . 1.1.1.5.2.5.1.1.7 NM. Ijok . 1.1.1.5.2.5.1.2 Mas Dira . 1.1.1.5.2.5.1.3 NM. Tedja . 1.1.1.5.2.5.1.4 NM. Andi . 1.1.1.5.2.5.1.5 NM. Enteuk . 1.1.1.5.2.5.1.6 NM. Tahir . 1.1.1.5.2.5.1.7 NM. Apoen . 1.1.1.5.2.21.1.1 Mas Raksadjanggala . 1.1.1.5.2.21.1.1.1 NM. Sakem . 1.1.1.5.2.21.1.2 NM. Sawi . 1.1.1.5.2.21.2.1 Mas Soeradjanggala . 1.1.1.5.2.21.2.1.1 Rd. Soemapradja . 1.1.1.5.2.21.2.1.2 NM. Rasimah . 1.1.1.5.2.21.2.1.3 Mas Soemanta . 1.1.1.5.2.21.2.1.4 Mas Ondong . 1.1.1.5.2.21.2.2 Mas Moetarim . 1.1.1.5.2.21.2.3 NM. Lendra . 1.1.1.5.2.21.2.4 NM. Panedja . 1.1.1.5.4.1.1.1 Kiai Wangsadjiwa Kaoem . 1.1.1.5.4.1.1.1.1 Rd. Wangsajoeda . 1.1.1.5.4.1.1.1.2 Rd. Moehamad Hapi . 1.1.1.5.4.2.1.1 Kiai Noerkiah . 1.1.1.5.4.2.1.2 Kiai Wangsa . 1.1.1.5.4.2.1.3 Kiai Noerhoesen . 1.1.1.5.4.2.1.4 Nyai Djableh . 1.1.1.5.11.1.1.1 Mas Ngb. Djiwaparana ., IV . 1.1.1.5.11.1.1.1.1 NM. Karsiem . 1.1.1.5.11.1.1.1.2 NM. Endjot . 1.1.1.5.11.1.1.1.3 NM. Itjon . 1.1.1.5.11.1.1.1.4 Mas Satjapradja . 1.1.1.5.11.1.1.1.5 Rd. Knj. Djiwaparana ., V . 1.1.1.5.13.1.2.1 NM. Onong . 1.1.1.5.13.1.2.2 Mas Soetadiria . 1.1.1.5.13.1.2.2.1 Mas Wangsamanggala . 1.1.1.5.13.1.2.2.2 Mas Soetawidjaja . 1.1.1.5.13.1.2.3 Mas Soetawidjaja . 1.1.1.5.15.1.1.1 NM. Bemanata . (Nyai Mas Boeminata) 1.1.1.5.15.1.1.1X Kiayi Mu’daim ., (1.1.1.17.1.1.1) 1.1.1.5.15.1.1.2 NM. Loejanata . 1.1.1.5.15.1.1.2.1 NM. Membe . 1.1.1.5.15.1.1.2.2 NM. Soemaleha . 1.1.1.5.15.1.1.2.3 NM. Sewor . 1.1.1.5.15.1.1.3 NM. Ronimodja . 1.1.1.5.15.1.1.3.1 NM. Arimba . 1.1.1.5.15.1.1.3.2 NM. Awijah . 1.1.1.5.15.1.1.4 Mas Ngb. Dirajoeda . 1.1.1.5.15.1.2.1 Mas Dipawidjaja . 1.1.1.5.15.1.2.2 Mas Anggawangsa . 1.1.1.5.15.1.2.3 Mas Dipawangsa . 1.1.1.5.15.2.1.1 NM. Lebanata . 1.1.1.5.15.2.1.1X Rd. Dmg. Soema Pradja ., 1.1.1.5.15.2.1.1.1 Rd. Naja Pradja . 1.1.1.5.15.2.1.1.2 Rd. Kd. Soema Di Pradja . 1.1.1.5.15.2.1.1.3 Bapa Maedah . 1.1.1.5.15.2.1.1.4 Rd. Soema Widjaja . 1.1.1.5.15.2.1.2 Mas Ngb. Anggatanoe . 1.1.1.5.15.2.1.2.1 Rd. Anggatanoe . 1.1.1.7.7.1.4.1 Kiai Moehamad Hanapi . 1.1.1.7.7.1.4.2 Kiai Moehamad Hanapian . 1.1.1.7.7.1.4.3 Kiai Noerhoesen . 1.1.1.7.7.1.4.4 Kiai Djakaria . 1.1.1.7.7.1.4.5 Kiai Moesa . 1.1.1.7.7.1.4.6 NM. Riboet . 1.1.1.7.7.1.4.7 NM. Satoriah . 1.1.1.7.7.6.1.1 Rd. Noermoehamad . 1.1.1.7.7.6.1.2 Rd. H. Moehamad Hoesen . 1.1.1.7.7.6.1.3 Rd. Soerantaredja . 1.1.1.7.7.6.1.4 Rd. Ishak . 1.1.1.7.7.6.1.5 NR. Dewi . 1.1.1.7.7.6.1.6 NR. Entjim . 1.1.1.15.4.1.1.1 Kiai Gompa . 1.1.1.15.4.1.1.2 Kiai Irman . 1.1.1.15.4.1.1.3 Kiai Moerhada . 1.1.1.15.4.1.1.4 Nyai Tjimoh . 1.1.1.15.4.1.1.5 Nyai Adjirah . 1.1.1.15.4.1.1.6 Kiai Madran . 1.1.1.15.4.1.3.1 Nyai Entak . 1.1.1.15.4.1.3.2 Nyai Ijot . 1.1.1.15.4.1.3.3 Nyai Indeng . 1.1.1.15.4.1.3.4 Nyai Patjang . 1.1.1.15.4.1.3.5 Nyai Itjoh . 1.1.1.15.4.1.3.6 Nyai Awang . 1.1.1.15.4.1.3.7 Agoes Saleh . 1.1.1.15.4.1.9.1 NM. Halimah . 1.1.1.15.4.1.9.2 Rd. Penghulu Mohamad Toip . 1.1.1.15.4.1.9.3 Rd. Anggadasta . 1.1.1.15.4.1.9.4 NM. Katpah . 1.1.1.17.1.1.1.1 NR. Nari Koesoemah . (NM. Narikoesoemah, Nyai Marikoesoemah) 1.1.1.17.1.1.1.1X Rd. Kd. Soema Di Pradja ., (1.1.1.5.15.2.1.1.2) 1.1.1.17.1.1.1.1.1 Rd. Ngb. Tjandra Joeda . 1.1.1.17.1.1.1.1.2 NR. Enok . 1.1.1.17.1.1.1.1.3 Rd. Satja Di Manggala . 1.1.1.17.1.1.1.1.4 Rd. Djenal Abidin . 1.1.1.17.1.1.1.1.5 Rd. Dmg. Satja Di Pradja . 1.1.1.17.1.1.1.1.6 Rd. H. Moehammad Amin . 1.1.1.17.1.1.1.1.7 Rd. Naja Di Pradja . 1.1.1.17.1.1.1.1.8 NR. Ambi . 1.1.1.17.1.1.1.2 Nyai Asipah . (Nyi Mas Apipah) 1.1.1.17.1.1.1.3 Nyai Pijah . (Nyi Mas Rijah) 1.1.1.17.1.1.1.4 Mas Djasaen . (Nyi Mas Djadaen) 1.1.1.17.1.1.1.4.1 NM. Antoem . Generasi ke-9 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Rd. Diparadja ., II . 1.1.1.1.1.1.1.1.2 Rd. Aria Satjapati ., III 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1 Ratu Panganten . 1.1.1.1.1.1.1.1.2.2 Rd. Dmg. Satjapati ., IV . 1.1.1.1.1.1.1.1.2.3 Mas Abis . 1.1.1.4.1.6.1.1.1 Dlm. Adipati Adiwidjaja . 1.1.1.4.1.6.1.1.1.1 RAA. Dlm. Alit KOESOEMAHDINATA 1.1.1.4.1.6.1.1.1.2 Dmg. Adiwidjaja . 1.1.1.4.1.6.1.1.1.3 Rd. Adikoesoemah . 1.1.1.4.1.6.1.1.1.4 Rd. Soeriabrata . 1.1.1.4.1.6.1.1.1.5 Rd. Hasim . 1.1.1.4.1.6.1.1.1.6 NR. Lenggangmantri . 1.1.1.4.1.6.1.1.1.7 NR. Banonagara . 1.1.1.4.1.6.1.1.1.8 Rd. Koesoemamantri . 1.1.1.4.1.6.1.1.1.9 NR. Radjapoetri . 1.1.1.4.1.6.1.1.2 Dlm. Adipati Ageung KOESOEMAJOEDA 1.1.1.4.1.6.1.1.2X NM. Samidjah .. 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1 Pangeran Soegih Soeria KOESOEMAH ADINATA 1.1.1.4.1.6.1.1.2.2 Rd. Koesoemajoeda . 1.1.1.4.1.6.1.1.2.3 Rd. H. Moestapa . 1.1.1.4.1.6.1.1.2.4 NR. Siti Marian . 1.1.1.4.1.6.1.1.2.5 NR. Lenggang Nagara . 1.1.1.4.1.6.1.1.2.6 NR. Koesoemaningroem . 1.1.1.4.1.6.1.1.2.7 NR. Moenigar . 1.1.1.4.1.6.1.1.2.8 NR. Radjaningroem . 1.1.1.4.1.6.1.1.2.9 NR. Jogjanagara . 1.1.1.4.1.6.1.1.3 RA. Radjaningrat . 1.1.1.4.1.6.1.1.4 RA. Radjanagara . 1.1.1.4.1.6.1.1.4X Dlm. Rd. Soeriadilaga ., II, (1.1.1.5.2.1.1.1.3.4) 1.1.1.4.1.6.1.1.4.1 NR. Siti Aminah . 1.1.1.4.1.6.1.1.4.2 Rd. Surianingrat . 1.1.1.4.1.6.1.2.1 NR. Mantria . 1.1.1.4.1.6.1.2.1.1 Rd. Moerta . 1.1.1.4.1.6.1.2.1.2 Rd. Koesoemahningrat . 1.1.1.4.1.6.1.2.1.3 Rd. Dmg. Nitinagara . 1.1.1.4.1.6.1.2.1.4 Rd. Poerba . 1.1.1.4.1.6.1.3.1 Rd. Dmg. Natanagara . 1.1.1.4.1.6.1.3.1.1 Rd. Adiwinata NATANAGARA . 1.1.1.4.1.6.1.3.1.2 Rd. Wirantaredja NATANAGARA . 1.1.1.4.1.6.1.3.1.3 NR. Naesah NATANAGARA . 1.1.1.4.1.6.1.3.1.4 NR. Patimah NATANAGARA . 1.1.1.4.1.6.1.3.1.5 NR. Aerah NATANAGARA . 1.1.1.4.1.6.1.3.1.6 NR. Kalsoem NATANAGARA . 1.1.1.4.1.6.1.3.1.7 NR. Apoen Rabiah NATANAGARA . 1.1.1.4.1.6.1.3.1.8 NR. Apoen Armoenah NATANAGARA . 1.1.1.4.1.6.1.3.1.9 NR. Karwiyah NATANAGARA . 1.1.1.4.1.6.1.3.1.10 NR. Aisah NATANAGARA . 1.1.1.4.1.6.1.3.1.11 Rd. Maktal NATANAGARA . 1.1.1.4.1.6.1.3.1.12 NR. Apoen Maijam NATANAGARA . 1.1.1.4.1.6.1.3.2 Rd. Soeriadikoesoemah . 1.1.1.4.1.6.1.3.3 NR. Ratnakoesoemah . 1.1.1.4.1.6.1.3.3.1 Rd. Wiradipradja . 1.1.1.4.1.6.1.3.4 NR. Ningroem . 1.1.1.4.1.6.3.2.1 Rd. Wangsakoesoemah . 1.1.1.4.1.6.3.2.2 Rd. Tedjakaraton . 1.1.1.4.1.6.3.2.3 Rd. Mantrikaraton . 1.1.1.4.1.6.3.2.4 Rd. Limbarkaraton . 1.1.1.4.1.6.3.2.5 Rd. Sekarkaraton . 1.1.1.5.2.1.1.1.1 Dlm. Rd. Anom KOESOEMAHDINATA 1.1.1.5.2.1.1.1.2 Dlm. Rd. Soerianagara ., II 1.1.1.5.2.1.1.1.2X NM. Nagakasih ., (1.1.1.4.1.6.1) 1.1.1.5.2.1.1.1.3 Dlm. Rd. Soerialaga . 1.1.1.5.2.1.1.1.3.1 Rd. Soeriadinata . 1.1.1.5.2.1.1.1.3.2 Rd. Soeradipradja . 1.1.1.5.2.1.1.1.3.3 Rd. Sawon . 1.1.1.5.2.1.1.1.3.4 Dlm. Rd. Soeriadilaga ., II 1.1.1.5.2.1.1.1.3.5 Rd. Sekarwiredja . 1.1.1.5.2.1.1.1.3.6 NR. Moeljanagara . 1.1.1.5.2.1.1.1.4 RA. Banonagara . 1.1.1.5.2.1.1.1.4.1 Kiai Soerabaja . 1.1.1.5.2.1.1.1.5 NR. Radjainten . 1.1.1.5.2.1.1.1.6 NR. Enang . 1.1.1.5.2.1.1.3.1 Rd. Poespadimadja . 1.1.1.5.2.1.1.3.1.1 NM. Oetar . 1.1.1.5.2.1.1.3.1.2 NM. Ipoeng . 1.1.1.5.2.1.1.3.1.3 NM. Api . 1.1.1.5.2.1.1.3.1.4 NM. Djaenah . 1.1.1.5.2.1.1.3.1.5 NM. Enoe . 1.1.1.5.2.1.1.3.1.6 NM. Otjo . 1.1.1.5.2.1.1.3.1.7 NM. Atjam . 1.1.1.5.2.1.1.3.2 Rd. Natadiredja . 1.1.1.5.2.1.1.3.3 Rd. Martadinata . 1.1.1.5.2.1.1.3.4 Mas Ibong . 1.1.1.5.2.1.1.3.5 Mas Endon . 1.1.1.5.2.1.1.3.6 NM. Koeto . 1.1.1.5.2.1.1.3.7 NM. Nataesan . 1.1.1.5.2.1.1.3.8 NM. Bandi . 1.1.1.5.2.1.1.4.1 Mas Dariredja . 1.1.1.5.2.1.1.4.1.1 Mas Dariredja . 1.1.1.5.2.1.1.4.1.2 Mas Ondaj . 1.1.1.5.2.1.1.4.2 Mas Soemadiredja . 1.1.1.5.2.1.1.4.3 NM. Nimbang . 1.1.1.5.2.1.1.5.1 NM. Eka . (Eha) 1.1.1.5.2.1.1.5.1X Kyai Sukaer .. 1.1.1.5.2.1.1.5.1.1 NM. Patimah . 1.1.1.5.2.1.1.5.1.2 NM. Kalimah . 1.1.1.5.2.1.1.5.1.3 NM. Oepah . 1.1.1.5.2.1.1.5.1.4 NM. Adjirah . 1.1.1.5.2.1.1.5.1.5 Rd. Anggataroena . 1.1.1.5.2.1.1.5.2 NM. Rampe . 1.1.1.5.2.1.1.5.3 Mas Oegan . 1.1.1.5.2.1.1.5.4 Mas Djasam . (Jasom) 1.1.1.5.2.1.1.5.5 Mas Wiranta . (Darmita) 1.1.1.5.2.1.1.5.6 Mas Rangsang . 1.1.1.5.2.1.1.6.1 Rd. Kd. Boetakoesoemah . 1.1.1.5.2.1.1.6.2 Rd. Anggakoesoemah . 1.1.1.5.2.1.1.6.3 Rd. Ngb. Parana KG. . 1.1.1.5.2.1.1.6.4 Rd. Mintrakoesoemah . 1.1.1.5.2.1.1.6.5 NM. Mintrawoelan . 1.1.1.5.2.1.1.6.6 NM. Ijam . 1.1.1.5.2.1.1.7.1 Mas Kalam . 1.1.1.5.2.1.1.7.2 Mas Langgan . 1.1.1.5.2.1.1.7.3 Mas Salam . 1.1.1.5.2.1.1.7.4 NM. Natakoesoemah . 1.1.1.5.2.1.2.1.1 NR. Radjainten . 1.1.1.5.2.1.2.1.2 NR. Enang . 1.1.1.5.2.1.2.1.3 Rd. Natawiredja . 1.1.1.5.2.1.2.1.3.1 Rd. Nitipradja . 1.1.1.5.2.1.2.1.3.2 Rd. Nataredja . 1.1.1.5.2.1.2.1.3.3 Rd. Natajoeda . 1.1.1.5.2.1.2.1.3.4 Rd. Ngb. Soegitapradja . 1.1.1.5.2.1.2.1.3.5 NM. Atji . 1.1.1.5.2.1.2.1.3.6 NM. Ipoh . 1.1.1.5.2.1.2.1.3.7 Agoes Asoet . 1.1.1.5.2.1.2.1.3.8 Agoes Kisa . 1.1.1.5.2.1.2.1.3.9 Agoes Akah . 1.1.1.5.2.1.2.1.3.10 NM. Irah . 1.1.1.5.2.1.2.1.3.11 NM. Risah . 1.1.1.5.2.1.2.1.3.12 NM. Djaibah . 1.1.1.5.2.1.2.1.3.13 NM. Radjidah . 1.1.1.5.2.1.2.1.4 NR. Etjon . 1.1.1.5.2.1.6.1.1 Rd. Djakoesoemah . 1.1.1.5.2.1.6.1.1.1 Mas Soetakoesoemah . 1.1.1.5.2.1.6.1.1.2 NM. Esin . 1.1.1.5.2.1.6.1.1.3 NM. Entjot . 1.1.1.5.2.1.6.1.1.4 NM. Sawal . 1.1.1.5.2.1.6.1.1.5 NM. Bolen . 1.1.1.5.2.1.6.1.1.6 NM. Saeti . 1.1.1.5.2.1.6.1.2 Mas Nata . 1.1.1.5.2.1.6.1.3 Mas Ada . (Rawa) 1.1.1.5.2.1.6.1.4 Mas Soeradinata . 1.1.1.5.2.1.6.1.5 Mas Ejon . 1.1.1.5.2.1.6.1.6 Amboe Oeda . (Eda) 1.1.1.5.2.1.6.1.7 NM. Boenda . 1.1.1.5.2.1.6.1.8 NM. Ani . 1.1.1.5.2.1.6.1.9 Mas Adjal . 1.1.1.5.2.1.6.1.10 NM. Emat . (Imot) 1.1.1.5.2.1.6.1.11 NM. Embah . 1.1.1.5.2.1.9.7.1 NR. Sutaderpa . 1.1.1.5.2.1.9.7.2 Rd. Derpayuda . (Ki Dalem (RM) Sastradipura) 1.1.1.5.2.1.9.7.2X NM. Rubiyah .. 1.1.1.5.2.1.9.7.2.1 NR. Puranegara . 1.1.1.5.2.1.9.7.2.2 NR. Mariyam . 1.1.1.5.2.1.9.7.2.3 Rd. Kd. Singayuda . 1.1.1.5.2.1.9.7.3 Rd. Patrayuda . 1.1.1.5.2.1.9.10.1 NR. Moertiningrat . 1.1.1.5.2.1.9.10.2 Rd. Soeriabrata . 1.1.1.5.2.1.9.10.3 Dlm. Tmg. Sindangradja SOERIADILAGA, III 1.1.1.5.2.1.9.10.3.1 NR. Tedjamirah SOERIADILAGA . 1.1.1.5.2.1.9.10.3.2 NR. Perbatamirah SOERIADILAGA . 1.1.1.5.2.1.9.10.3.3 Rd. Tisnakoesoemah SOERIADILAGA . 1.1.1.5.2.1.9.10.3.4 Rd. Hasan SOERIADILAGA . 1.1.1.5.2.1.9.10.3.5 Rd. Brangtanagara SOERIADILAGA . 1.1.1.5.2.1.9.10.3.6 Rd. Padmanagara SOERIADILAGA . 1.1.1.5.2.1.9.10.3.7 NR. Modjanagara SOERIADILAGA . 1.1.1.5.2.1.9.10.3.8 Rd. Soerialogawa SOERIADILAGA . 1.1.1.5.2.1.9.10.3.9 NR. Domas Atisah SOERIADILAGA . 1.1.1.5.2.1.9.10.3.10 Rd. Wangsanagara SOERIADILAGA . 1.1.1.5.2.1.9.10.3.11 NR. Moertihawa SOERIADILAGA . 1.1.1.5.2.1.9.10.3.12 NR. Soekaeni SOERIADILAGA . 1.1.1.5.2.1.9.10.3.13 Rd. Hambali Soeriadiningrat SOERIADILAGA . 1.1.1.5.2.1.9.10.3.14 Rd. Soemadilaga SOERIADILAGA . 1.1.1.5.2.1.9.10.3.15 Rd. Adikoesoemah SOERIADILAGA . 1.1.1.5.2.1.9.10.3.16 NR. Nawangsih SOERIADILAGA . 1.1.1.5.2.1.9.10.4 NR. Radjainten . 1.1.1.5.2.1.9.10.5 NR. Radjamira . 1.1.1.5.2.1.9.10.6 Rd. Soerianagara . 1.1.1.5.2.1.9.10.6X NR. Lenggang Mantri .. 1.1.1.5.2.1.9.10.6.1 NR. Radjainten SOERIANAGARA . 1.1.1.5.2.1.9.10.6.2 NR. Radjamirah SOERIANAGARA . 1.1.1.5.2.1.9.10.6.3 Rd. Djajakoesoemah SOERIANAGARA . 1.1.1.5.2.1.9.10.6.4 Rd. Soeriawinata SOERIANAGARA . 1.1.1.5.2.1.9.10.6.5 Rd. Djajanagara SOERIANAGARA . 1.1.1.5.2.1.9.10.6.6 NR. Radjakomala SOERIANAGARA . 1.1.1.5.2.1.9.10.6.7 NR. Tedjaningroem SOERIANAGARA . 1.1.1.5.2.1.9.10.6.8 NR. Roekmini SOERIANAGARA . 1.1.1.5.2.1.9.10.6.9 Rd. Adiwinata SOERIANAGARA . 1.1.1.5.2.1.9.10.6.10 Rd. Wangsadilaga SOERIANAGARA . 1.1.1.5.2.1.9.10.6.11 Rd. Djelan SOERIANAGARA . 1.1.1.5.2.1.9.10.6.12 NR. Moedjiah SOERIANAGARA . 1.1.1.5.2.1.9.10.6.13 Rd. Hadjar SOERIANAGARA . 1.1.1.5.2.1.9.10.6.14 Rd. Koesoemahdilaga SOERIANAGARA . 1.1.1.5.2.1.9.10.6.15 Rd. Atmanagara SOERIANAGARA . 1.1.1.5.2.1.9.10.6.16 NR. Radjanagara SOERIANAGARA . 1.1.1.5.2.1.9.10.6.17 Rd. Soeriadikoesoemah SOERIANAGARA . 1.1.1.5.2.1.9.10.6.18 NR. Djoemirah SOERIANAGARA . 1.1.1.5.2.1.9.10.6.19 NR. Djoemainah SOERIANAGARA . 1.1.1.5.2.1.9.10.7 Rd. Pangeran Soeriadiningrat . 1.1.1.5.2.1.9.10.7.1 Rd. H. Abdoelkadir SOERIADININGRAT . 1.1.1.5.2.1.9.10.7.2 Rd. H. Isa Djajalogawa SOERIADININGRAT . 1.1.1.5.2.1.9.10.7.3 NR. Saripah SOERIADININGRAT . 1.1.1.5.2.1.9.10.7.4 NR. Banonagara SOERIADININGRAT . 1.1.1.5.2.1.9.10.7.5 Rd. H. Said Adibrata SOERIADININGRAT . 1.1.1.5.2.1.9.10.7.6 Rd. Kamar Djajadibrata SOERIADININGRAT . 1.1.1.5.2.1.9.10.7.7 Rd. Djakakoesoemah SOERIADININGRAT . 1.1.1.5.2.1.9.10.7.8 Rd. Bratadilaga SOERIADININGRAT . 1.1.1.5.2.1.9.10.7.9 NR. Tjapah SOERIADININGRAT . 1.1.1.5.2.1.9.10.7.10 Rd. Satjadilaga SOERIADININGRAT . 1.1.1.5.2.1.9.10.7.11 Rd. Soemadilaga SOERIADININGRAT . 1.1.1.5.2.1.9.10.7.12 NR. Tjandrasa SOERIADININGRAT . 1.1.1.5.2.1.9.10.7.13 NR. Moelia Roesi SOERIADININGRAT . 1.1.1.5.2.1.9.10.7.14 NR. Sarah SOERIADININGRAT . 1.1.1.5.2.1.9.10.7.15 NR. Tjandramirah SOERIADININGRAT . 1.1.1.5.2.1.9.10.7.16 Rd. Soerakoesoemah SOERIADININGRAT . 1.1.1.5.2.1.9.10.7.17 NR. Arsainten SOERIADININGRAT . 1.1.1.5.2.1.9.10.7.18 NR. Komalakoesoemah SOERIADININGRAT . 1.1.1.5.2.1.9.10.7.19 Rd. Adikoesoemah SOERIADININGRAT . 1.1.1.5.2.1.9.10.7.20 NR. Dewi Salamah SOERIADININGRAT . 1.1.1.5.2.1.9.10.7.21 NR. Ningroem SOERIADININGRAT . 1.1.1.5.2.1.9.10.7.22 Rd. Djajawinata SOERIADININGRAT . 1.1.1.5.2.1.9.10.7.23 NR. Moerti Djenab SOERIADININGRAT . 1.1.1.5.2.1.9.10.7.24 Rd. Samsoe Wilaga SOERIADININGRAT . 1.1.1.5.2.1.9.10.7.25 NR. Resmi SOERIADININGRAT . 1.1.1.5.2.1.9.10.8 Rd. Natadilaga . 1.1.1.5.2.1.9.10.8.1 NR. Hadidjah NATADILAGA . 1.1.1.5.2.1.9.10.8.2 Rd. Natakoesoemah NATADILAGA . 1.1.1.5.2.1.9.10.8.3 Rd. H. Abdullah NATADILAGA . 1.1.1.5.2.1.9.10.8.4 Rd. Wiradilaga NATADILAGA . 1.1.1.5.2.1.9.10.8.5 Rd. Natadjoemena NATADILAGA . 1.1.1.5.2.1.9.10.8.6 NR. Ningroem NATADILAGA . 1.1.1.5.2.1.9.10.9 Rd. Tisnadilaga . 1.1.1.5.2.1.9.10.9.1 Rd. Omo TISNADILAGA . 1.1.1.5.2.1.9.10.9.2 Rd. Doerahman TISNADILAGA . 1.1.1.5.2.1.9.10.9.3 Rd. Moeharam TISNADILAGA . 1.1.1.5.2.1.9.10.9.4 NR. Aut Djoewita TISNADILAGA . 1.1.1.5.2.1.9.10.10 Rd. Djajadilaga . 1.1.1.5.2.1.9.10.11 Rd. Doelkaedah . 1.1.1.5.2.1.9.10.12 NR. Renggamoelja . 1.1.1.5.2.1.9.10.13 NR. Gandaningroem . 1.1.1.5.2.1.9.10.14 NR. Sekarmirah . 1.1.1.5.2.1.9.10.15 NR. Warsamirah . 1.1.1.5.2.1.9.10.16 NR. Natamirah . 1.1.1.5.2.1.9.10.17 NR. Gandamirah . 1.1.1.5.2.1.9.10.18 NR. Moenisah . 1.1.1.5.2.1.9.10.19 Rd. Tojim . 1.1.1.5.2.1.9.10.20 Rd. Ishak . 1.1.1.5.2.1.9.10.21 NR. Sitiningroem . 1.1.1.5.2.1.10.1.1 NM. Djoema . 1.1.1.5.2.1.10.1.1.1 Agoes Moeharam 1.1.1.5.2.1.10.1.1.2 Kiai Moehamad HASAN 1.1.1.5.2.1.10.1.1.3 Agoes Kadir 1.1.1.5.2.1.10.1.1.4 NM. Ipen . 1.1.1.5.2.1.10.1.1.5 NM. Lantria . 1.1.1.5.2.1.10.1.1.6 Agoes Saleh 1.1.1.5.2.2.1.1.1 Rd. Gandakoesoemah . 1.1.1.5.2.2.1.2.1 NR. Lengka . 1.1.1.5.2.2.1.2.2 NR. Nendra . 1.1.1.5.2.2.1.2.3 Mas Soetapradja . 1.1.1.5.2.2.1.2.4 NM. Natakomala . 1.1.1.5.2.2.1.2.5 Rd. Mantrianagara . 1.1.1.5.2.2.1.2.6 Rd. Hendakoesoemah . 1.1.1.5.2.2.1.2.7 Rd. Soemapradja . 1.1.1.5.2.3.1.1.1 Mas Tjandrawidjaja . 1.1.1.5.2.3.1.1.2 Mas Tjandrasantana . 1.1.1.5.2.3.1.1.3 Mas Indrasantana . 1.1.1.5.2.3.1.1.4 NM. Wadon . 1.1.1.5.2.5.1.1.1 Agoes Sapir . 1.1.1.5.2.5.1.1.2 NM. Limba . 1.1.1.5.2.5.1.1.2.1 Mas Astra . 1.1.1.5.2.5.1.1.2.2 Mas Enggoh . 1.1.1.5.2.5.1.1.2.3 NM. Epah . 1.1.1.5.2.5.1.1.3 NM. Idjah . 1.1.1.5.2.5.1.1.4 NM. Endong . 1.1.1.5.2.5.1.1.5 NM. Entjen . 1.1.1.5.2.5.1.1.6 NM. Irah . 1.1.1.5.2.5.1.1.7 NM. Ijok . 1.1.1.5.2.20.1.1.1 NM. Sakem . 1.1.1.5.2.20.1.1.1.1 Mas Raksapradja . 1.1.1.5.2.20.1.1.1.2 Amboe Sati . 1.1.1.5.2.20.2.1.1 Rd. Soemapradja . 1.1.1.5.2.20.2.1.1.1 NM. Natapatimah . 1.1.1.5.2.20.2.1.2 NM. Rasimah . 1.1.1.5.2.20.2.1.3 Mas Soemanta . 1.1.1.5.2.20.2.1.4 Mas Ondong . 1.1.1.5.4.1.1.1.1 Rd. Wangsajoeda . 1.1.1.5.4.1.1.1.2 Rd. Moehamad Hapi . 1.1.1.5.11.1.1.1.1 NM. Karsiem . 1.1.1.5.11.1.1.1.2 NM. Endjot . 1.1.1.5.11.1.1.1.3 NM. Itjon . 1.1.1.5.11.1.1.1.4 Mas Satjapradja . 1.1.1.5.11.1.1.1.5 Rd. Knj. Djiwaparana ., V . 1.1.1.5.11.1.1.1.5.1 Rd. Paranakoesoemah . 1.1.1.5.11.1.1.1.5.2 Rd. Pradjakoesoemah . 1.1.1.5.11.1.1.1.5.3 NR. Ganda . 1.1.1.5.11.1.1.1.5.4 NR. Mantria . 1.1.1.5.11.1.1.1.5.5 Rd. Widjajakoesoemah . 1.1.1.5.11.1.1.1.5.6 Rd. Somawiria . 1.1.1.5.11.1.1.1.5.7 Rd. Natakoesoemah . 1.1.1.5.11.1.1.1.5.8 Rd. Soerakoesoemah . 1.1.1.5.11.1.1.1.5.9 Rd. Nataresmi . 1.1.1.5.13.1.2.2.1 Mas Wangsamanggala . 1.1.1.5.13.1.2.2.2 Mas Soetawidjaja . 1.1.1.5.15.1.1.2.1 NM. Membe . 1.1.1.5.15.1.1.2.2 NM. Soemaleha . 1.1.1.5.15.1.1.2.3 NM. Sewor . 1.1.1.5.15.1.1.3.1 NM. Arimba . 1.1.1.5.15.1.1.3.2 NM. Awijah .. 1.1.1.5.15.2.1.1.1 Rd. Naja Pradja . 1.1.1.5.15.2.1.1.2 Rd. Kd. Soema Di Pradja . (Rd. Sahoer, Embah Kanduruan). 1.1.1.5.15.2.1.1.2X NR. Nari Koesoemah ., (1.1.1.17.1.1.1.1) 1.1.1.5.15.2.1.1.3 Bapa Maedah . 1.1.1.5.15.2.1.1.3.1 Maedah . 1.1.1.5.15.2.1.1.4 Rd. Soema Widjaja . 1.1.1.5.15.2.1.2.1 Rd. Anggatanoe . 1.1.1.5.15.2.1.2.1X NM. Antoem ., (1.1.1.17.1.1.1.4.1) 1.1.1.5.15.2.1.2.1.1 NM. Pangoedas . 1.1.1.17.1.1.1.1.1 Rd. Ngb. Tjandra Joeda . 1.1.1.17.1.1.1.1.1X NM. Natawoelan .. 1.1.1.17.1.1.1.1.1.1 Rd. Tjandrapradja TJANDRA JOEDA. 1.1.1.17.1.1.1.1.1.2 NR. Moersih TJANDRA JOEDA 1.1.1.17.1.1.1.1.1.3 Rd. H. Abdoessalam TJANDRA JOEDA. 1.1.1.17.1.1.1.1.1.4 Rd. Adi Pradja TJANDRA JOEDA 1.1.1.17.1.1.1.1.2 NR. Enok . (NR. Akoem) 1.1.1.17.1.1.1.1.2X Mas Raksa Taroena .. 1.1.1.17.1.1.1.1.2.1 Mas Ardi Manggala RAKSA TAROENA 1.1.1.17.1.1.1.1.2.2 NM. Nari RAKSA TAROENA 1.1.1.17.1.1.1.1.2.3 NM. Leba RAKSA TAROENA 1.1.1.17.1.1.1.1.2.4 NM. Enggang RAKSA TAROENA 1.1.1.17.1.1.1.1.2.5 NM. Oewen RAKSA TAROENA 1.1.1.17.1.1.1.1.3 Rd. Satja Di Manggala . 1.1.1.17.1.1.1.1.3X NM. Aminah .. 1.1.1.17.1.1.1.1.3.1 Rd. Joeda Pradja SATJA DI MANGGALA 1.1.1.17.1.1.1.1.3.2 Rd. Poera Manggala SATJA DI MANGGALA 1.1.1.17.1.1.1.1.3.3 Rd. Soema Widjaja SATJA DI MANGGALA 1.1.1.17.1.1.1.1.3.4 NR. Mari SATJA DI MANGGALA 1.1.1.17.1.1.1.1.4 Rd. Djenal Abidin . (Bapa Ulu) 1.1.1.17.1.1.1.1.4X1 NM. Salbijah .. 1.1.1.17.1.1.1.1.4X2 NM. Koeraesin .. 1.1.1.17.1.1.1.1.4X3 NM. Roesiah .. 1.1.1.17.1.1.1.1.4.1 NR. Hadidjah DJENAL ABIDIN 1.1.1.17.1.1.1.1.4.2 NR. Salbijah DJENAL ABIDIN 1.1.1.17.1.1.1.1.4.3 Rd. Tanoe Manggala DJENAL ABIDIN 1.1.1.17.1.1.1.1.4.4 NR. Oeboe DJENAL ABIDIN 1.1.1.17.1.1.1.1.4.5 Rd. Noerjaman DJENAL ABIDIN 1.1.1.17.1.1.1.1.4.6 Rd. Moechtar DJENAL ABIDIN 1.1.1.17.1.1.1.1.4.7 Rd. Andon DJENAL ABIDIN 1.1.1.17.1.1.1.1.4.8 NR. Andia DJENAL ABIDIN 1.1.1.17.1.1.1.1.4.9 NR. Bema DJENAL ABIDIN 1.1.1.17.1.1.1.1.4.10 Rd. H. Abdoelrahman DJENAL ABIDIN 1.1.1.17.1.1.1.1.4.11 NR. Salpiah DJENAL ABIDIN 1.1.1.17.1.1.1.1.5 Rd. Dmg. Satja Di Pradja . 1.1.1.17.1.1.1.1.5X1 NM. Boenga .. 1.1.1.17.1.1.1.1.5.1 NR. Ajoe SATJA DI PRADJA 1.1.1.17.1.1.1.1.5X2 NR. Oendji .. 1.1.1.17.1.1.1.1.5.2 Rd. Nata Di Poera SATJA DI PRADJA 1.1.1.17.1.1.1.1.5X3 NM. Pangoedas ., (1.1.1.5.15.2.1.2.1.1) 1.1.1.17.1.1.1.1.5.3 Rd. Soema Di Poera SATJA DI PRADJA 1.1.1.17.1.1.1.1.5.4 NR. Lengkaningsih SATJA DI PRADJA 1.1.1.17.1.1.1.1.5.5 Rd. Soema Di Pradja SATJA DI PRADJA 1.1.1.17.1.1.1.1.5X4 NM. Ningsih .. 1.1.1.17.1.1.1.1.5.6 NR. Modjaningsih SATJA DI PRADJA 1.1.1.17.1.1.1.1.5.7 NR. Tedjaningsih SATJA DI PRADJA 1.1.1.17.1.1.1.1.5.8 NR. Djoehaemi SATJA DI PRADJA 1.1.1.17.1.1.1.1.5.9 NR. Djoeariah SATJA DI PRADJA 1.1.1.17.1.1.1.1.6 Rd. H. Moehammad Amin . 1.1.1.17.1.1.1.1.6X1 NM. Iti .. 1.1.1.17.1.1.1.1.6.1 NR. Hj. Siti Aminah . 1.1.1.17.1.1.1.1.6.2 NR. Hj. Siti Kalsoem . 1.1.1.17.1.1.1.1.6X2 NM. Andrianata .. 1.1.1.17.1.1.1.1.6.3 Rd. Asikin . 1.1.1.17.1.1.1.1.6.4 Rd. H. Saleh . 1.1.1.17.1.1.1.1.6.5 NR. Ambarakoesoemah . 1.1.1.17.1.1.1.1.6.6 Rd. Satjamanggala . 1.1.1.17.1.1.1.1.6.7 Rd. Satja Di Pradja . 1.1.1.17.1.1.1.1.6.8 NR. Andajaningroem . 1.1.1.17.1.1.1.1.6.10 Rd. Kd. Satja Mihardja . 1.1.1.17.1.1.1.1.6.11 NR. Lengka . 1.1.1.17.1.1.1.1.6X3 NM. Aminah .. 1.1.1.17.1.1.1.1.6.9 Rd. H. Moehammad HAMBALI 1.1.1.17.1.1.1.1.6X4 NM. Siti Hadijah ., 1.1.1.17.1.1.1.1.6.12 NR. Hj. Siti Aisah . 1.1.1.17.1.1.1.1.6.13 Rd. Hasan SATJADIBRATA 1.1.1.17.1.1.1.1.7 Rd. Naja Di Pradja . 1.1.1.17.1.1.1.1.7XA NM. Nataningsih ., (A). 1.1.1.17.1.1.1.1.7A.1 Rd. Agoes Nadar . 1.1.1.17.1.1.1.1.7A.2 NR. Hadisah . 1.1.1.17.1.1.1.1.7A.3 NR. Habibah . 1.1.1.17.1.1.1.1.7A.4 NR. Halimah . 1.1.1.17.1.1.1.1.7A.5 Rd. Soema Di Brata . 1.1.1.17.1.1.1.1.7A.6 Rd. Soema Di Kara . 1.1.1.17.1.1.1.1.7XB NM Nataningsih ., (B). 1.1.1.17.1.1.1.1.7B.1 NR. Ganda . 1.1.1.17.1.1.1.1.7B.2 Rd. Soema Taroena . 1.1.1.17.1.1.1.1.7B.3 NR. Tijoh . 1.1.1.17.1.1.1.1.7B.4 NR. Itjoh . 1.1.1.17.1.1.1.1.7B.5 NR. Halimah . 1.1.1.17.1.1.1.1.7B.6 NR. Iboj .. 1.1.1.17.1.1.1.1.7B.7 Rd. Soema Di Brata . 1.1.1.17.1.1.1.1.7B.8 NR. Emoh . 1.1.1.17.1.1.1.1.7B.9 NR. Memeh . 1.1.1.17.1.1.1.1.7B.10 Rd. Soema Di Kara . 1.1.1.17.1.1.1.1.8 NR. Ambi . 1.1.1.17.1.1.1.4.1 NM. Antoem . 1.1.1.17.1.1.1.4.1X Rd. Anggatanoe ., (1.1.1.5.15.2.1.2.1) Generasi ke-10 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1 Ratu Panganten . 1.1.1.1.1.1.1.1.2.2 Rd. Dmg. Satjapati ., IV . 1.1.1.1.1.1.1.1.2.3 Mas Abis . 1.1.1.4.1.6.1.1.1.1 RAA. Dlm. Alit KOESOEMAHDINATA 1.1.1.4.1.6.1.1.1.1.1 RA. Radjapoernama KOESOEMAHDINATA . 1.1.1.4.1.6.1.1.1.1.2 RA. Radjanagara KOESOEMAHDINATA . 1.1.1.4.1.6.1.1.1.2 Dmg. Adiwidjaja . 1.1.1.4.1.6.1.1.1.3 Rd. Adikoesoemah . 1.1.1.4.1.6.1.1.1.4 Rd. Soeriabrata . 1.1.1.4.1.6.1.1.1.5 Rd. Hasim . 1.1.1.4.1.6.1.1.1.6 NR. Lenggangmantri . 1.1.1.4.1.6.1.1.1.7 NR. Banonagara . 1.1.1.4.1.6.1.1.1.8 Rd. Koesoemamantri . 1.1.1.4.1.6.1.1.1.9 NR. Radjapoetri . 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1 Pangeran Soegih Soeria KOESOEMAH ADINATA 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1X01 NR. Bodedar .. 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.1 Rd. Dmg. Jahja Somanagara KOESOEMAH ADINATA died. 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1X02 NRA. Radjapomerat ., 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2 NRA. Radjaningrat KOESOEMAH ADINATA 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3 NR. Hendranagara KOESOEMAH ADINATA 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.4 Rd. Oemoer KOESOEMAH ADINATA 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.5 Rd. Moestambi KOESOEMAH ADINATA 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6 Rd. Rangga Soerialaga KOESOEMAH ADINATA 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7 NR. Radjapermas KOESOEMAH ADINATA . 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.8 Rd. Somadiningrat KOESOEMAH ADINATA . 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9 NRA. Sangkaningrat KOESOEMAH ADINATA 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1X03 NRA. Ratnaningrat .. 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.10 NRA. Radjaretnadi KOESOEMAH ADINATA 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.11 Pangeran Mekah Soeriaatmadja KOESOEMAH ADINATA 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.12 NR. Radjapermana KOESOEMAH ADINATA 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13 NR. Banoningrat KOESOEMAH ADINATA . 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14 Rd. Soemawilaga KOESOEMAH ADINATA . 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1X04 NRA. Moestikaningrat .. 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.15 NR. Emas KOESOEMAH ADINATA . 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16 NR. Radjakomala KOESOEMAH ADINATA . 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17 Rd. Pandji Soeriakoesoemah KOESOEMAH ADINATA . 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18 Rd. Soemintraatmadja KOESOEMAH ADINATA . 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.19 NRA. Lasminingrat KOESOEMAH ADINATA . 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.20 NRA. Moertiningrat KOESOEMAH ADINATA . 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21 Rd. Widjajasoeria KOESOEMAH ADINATA . 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.22 RAA. Soerianatabrata KOESOEMAH ADINATA . 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.23 Rd. Gandakoesoemah KOESOEMAH ADINATA . 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.24 Rd. Koesoemajoeda KOESOEMAH ADINATA . 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25 NRA. Kantjananingrat KOESOEMAH ADINATA 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26 Rd. Soeriagoenawan KOESOEMAH ADINATA . 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.27 RAA. Dlm. Bintang Koesoemadilaga KOESOEMAH ADINATA 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28 Rd. Goerdi Koesoemawinata KOESOEMAH ADINATA . 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1X05 Nyi Emas Sanidjah .. 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.29 Rd. Abdoerachman KOESOEMAH ADINATA 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1X06 Nyi Emas Lantri .. 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.30 NR. Koesoemanagara KOESOEMAH ADINATA 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.31 Rd. Prawirakoesoemah KOESOEMAH ADINATA 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.32 Rd. Raebah KOESOEMAH ADINATA . 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1X07 Nyi Emas Asmajawati .. 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.33 Rd. Najaningrat KOESOEMAH ADINATA . 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.34 Rd. Hoesen Wirantaredja KOESOEMAH ADINATA . 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35 Rd. H. Mochamad Oesman KOESOEMAH ADINATA . 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.36 Rd. H. Mochamad Ali KOESOEMAH ADINATA . 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37 NR. Hj. Siti Hadidjah KOESOEMAH ADINATA . 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1X08 Nyi Emas Ganda .. 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38 Nyi Oerminah Lenggangnagara KOESOEMAH ADINATA . 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.39 Rd. Moestari KOESOEMAH ADINATA 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.40 NR. Siti Patimah Perbata KOESOEMAH ADINATA 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41 Rd. H. Mochamad Idris KOESOEMAH ADINATA . 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.42 Rd. Natadiredja KOESOEMAH ADINATA 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.43 Rd. Iljas KOESOEMAH ADINATA 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44 Rd. Rangga Natanagara KOESOEMAH ADINATA 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.45 Rd. Joesoef KOESOEMAH ADINATA . 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1X09 Nyi Emas Angginah .. 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46 Rd. Wirakoesoemah KOESOEMAH ADINATA 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1X10 Nyi Arsa .. 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.47 Rd. Adikoesoemah KOESOEMAH ADINATA 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.48 NR. Doerias Hawa KOESOEMAH ADINATA . 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.49 Rd. Enoch KOESOEMAH ADINATA . 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.50 Rd. Said KOESOEMAH ADINATA 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1X11 NR. Dewi Mirah .. 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.51 Rd. Oemar Nataatmadja KOESOEMAH ADINATA 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.52 NR. Moertikah Komala KOESOEMAH ADINATA 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.53 Rd. Sodja KOESOEMAH ADINATA 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54 Rd. H. Soelaeman KOESOEMAH ADINATA 1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.
   • Alhamdulillah. Haturnuhun share na. rupina sim kuring kalebet turunan ti 1.1.1.5.2.1.9.10.6 Rd.SOERIANAGARA. Teu nyangki seueur geuning wargi teh….

   • Asswrwb,
    Punten kang bisa tolong di lihat utk :1.Rd Mustari KOESOEMAH ADINATA 111416112140 (Rd.Mustari Surianatanegara pun Uwak kakak bpk Rd Hidayat Surianatanegara 114….? dan an Rd Said Suryanatanegara (uwak) Rd Rg Mochamad Suryanatanegara (Aki) Rd Moch Idris (Uyut) kebetulan abdi baru coba cari tau silsilah klg sumedang htr nuhun atas perhatian dan bantuanya mudah2an tali silaturahmi berlanjut
    Wass
    1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.3.4.3 Rd. Bangbang Hudaya HIDAJAT .
    (Bambang Hudaya Hidayat )

 4. hehehee…kitu tea kang Tatang…..malih aya nu langkung rieut deui kana mastakana ieuteh,,,,,,,nya saha ari sunan geusan ulun nya saha ari prabu geusan ulun( ieu ti babad Sumedang )?

  • Prabhu mah gelar (jujuluk) kasundaan-kajawaan memeh jaman Mataram islam, ari sunan mah sabada Islam sok dipakena teh, muhun tina susuhunan, anu disuhun na embun-embun parentahna. Janten bisa sami wae eta teh. Sunan Talaga Manggung (Tumenggung Talaga) sok diserat oge Prabhu Talaga Manggung. Sunan ge jujuluk ka para ulama, para wali sareng sajabina (aya Sunan Gunung jati–wali songo, aya Sunan Pandanaran–uolma teu kalebet wali).

 5. Dupi aya nu uninga kana Silsilah (alm) R.A. Titin Sumarni, bintang film terkenal Indonesia tahun 50-an? haturnuhun.

 6. tolong silsilah juting bin maulana muhamad sholeh bin abdurohman yg makam nya di gunung santri banten apakah sama? dengan raden santri sumedang???

 7. Bade naros pak, ari nu leres teh pangeran panjunan teh putrana saha? Putrana pangeran sulaiman bagdad atanapi putrana syeh datul kahfi? Ari cenah, saurna sumedang larang ti keturunan syeh datul kahfi. Nuhunkeun infona. Haturnuhun.

  • saya copas dari akun FB: R-Tb Nurfadhil
   Jalur I
   Raden Angkawijaya / Prabu Geusan Ulun (Raja Sumedang Larang 1578 – 1601 M) bin
   1. Ki Gedeng Sumedang / Pangeran Kusumahdinata / Pangeran Santri 1530-1578. {Menikah dengan Setyasih / Ratu Pucuk Umum / Ratu Inten Dewata, Ratu Kerajaan Sumedang Larang*1 yang juga merupakan Putri Raja Talaga*2} bin
   2. Pangeran Palakaran / Pamelakaran bin
   3. Pangeran Panjunan Cirebon / Sayyid Maulana Abdurrahman bin
   4. Sulaiman Al-Baghdadi (Berdakwah ke Asia Tenggara, Raja dari Kerajaan Islam di Thailand yang pernah tinggal lama di Baghdad, mempelajari ilmu Agama Islam) bin
   5. Sayyid Ahmad Shah Jalal @ Ahmad Jalaludin Al-Khan (Berdakwah ke Asia) bin
   6. Sayyid Abdullah Azmatkhan (Dari India berdakwah ke China) bin
   7. Sayyid Amir ‘Abdul Malik Al-Muhajir Azmatkhan (Dari Hadhramaut, Yaman berdakwah ke India) bin
   8. Sayyid Alawi Ammil Faqih (Hadhramaut) bin
   9. Muhammad Sohib Mirbath (Hadhramaut) bin
   10. Sayyid Ali Kholi’ Qosim bin
   11. Sayyid Alawi Ats-Tsani bin
   12. Sayyid Muhammad Sohibus Saumi’ah bin
   13. Sayyid Alawi Awwal bin
   14. Sayyid Al-Imam ‘Ubaidillah bin
   15. Ahmad al-Muhajir bin
   16. Sayyid ‘Isa Naqib Ar-Rumi bin
   17. Sayyid Muhammad An-Naqib bin
   18. Sayyid Al-Imam Ali Uradhi bin
   19. Sayyidina Ja’far As-Shodiq bin
   20. Sayyidina Muhammad Al Baqir bin
   21. Sayyidina ‘Ali Zainal ‘Abidin bin
   22. Al-Imam Sayyidina Hussain bin
   23. Ali bin Abu Tholib dan Fatimah Az-Zahro binti
   24. Nabi Muhammad SAW.

   Jalur II
   Raden Angkawijaya / Prabu Geusan Ulun (Raja Sumedang Larang 1578 – 1601 M) bin
   1. Ki Gedeng Sumedang / Pangeran Kusumahdinata / Pangeran Santri, beribukan
   2. Nyi Mas Ranggawulung / Ratu Martasari binti
   3. Sunan Gunung Jati (Sayyid / Syarif Hidayatullah) bin
   4. Sayyid Abdullah bin
   5. Sayyid Ali Nurul Alam bin
   6. Sayyid Husein Jamaluddin / Jumadil Qubro (saudara kandung Sulaiman Al-Baghdadi, berdakwah ke Asia Tenggara) bin
   7. Sayyid Ahmad Shah Jalal @ Ahmad Jalaludin Al-Khan (Berdakwah di Asia) bin ……
   (SELANJUTNYA SAMA DENGAN SILSILAH SEBELUMNYA SAMPAI KE NABI MUHAMMAD DENGAN MARGA FAM. AZMATKHAN)

   over a year ago

   R-Tb Nurfadhil
   Silsilah ini disusun berdasarkan silsilah dan data yg sy pegang…ibu Pangeran Santri, Nyi Mas Ranggawulung / Ratu Martasari keturunan Sunan Gunung Jati dikuatkan dengan data di wikipedia ttg kerajaan Sumedang Larang begitu juga ttg silsilah Pangeran Santri – P. Panjunan juga dari situs GENI data silsilah turunan keluarga besar Pangeran Santri yg dikelola ibu Erni Muthalib; Buku yg sy pegang : Paririmbon Ka-Aria-an Parahiyangan th. 1830 mencantumkan silsilah P.Santri – Sultan Sulaiman Al-Baghdad..;dan Robithoh Azmatkhan (lihat http://www.azmatkhanalhusaini.com) mendata silsilah Sultan Sulaiman Al-Baghdad & Sunan Gununga Jati – Nabi Muhammad SAW …Smg bermanfaat dan membawa hikmah …(Penulis membuka diri dgn masukan silsilah yg berbeda versi)

  • Revisi berdasarkan kitab/manuskrip yg paling otentik dan kuno yakni negarakrethabumi th 1645, copy naskahnya di museum sri baduga (tegalega bandung), disebutkan pula di naskah bahwa Sulaiman Al Baghdadi tidak mempunyai anak sehingga mengangkat anak dari Adiknya(sarifah halimah) . hubungan Syekh datuk Kahfi dengan Sultan Sulaiman Adalah ipar :

   1. Geusan Ulun (sumedang) bin
   2. Ki Gedeng Sumedang/Pangeran Kusumahdinata/ Pangeran Santri bin
   3. Pangeran Palakaran(muhammad/Pamelakaran) bin
   4. Pangeran Panjunan Cirebon (Sayyid Maulana Abdurrahman) bin
   5. Syekh Datuk Kahfi(Syekh Nurjati/abdul kafi) bin
   6. Syekh Datuk Ahmad bin
   7. Syekh Datuk Isa bin
   8. Syekh Abdul Qodir Kaelani bin
   9. Abdullah Azmatkhan bin
   10. Sayyid Amir ‘Abdul Malik Al-Muhajir Azmatkhan (Dari Hadhramaut, Yaman berdakwah ke India) bin
   11. Sayyid Alawi Ammil Faqih (Hadhramaut) bin
   12. Muhammad Sohib Mirbath (Hadhramaut) bin
   13. Sayyid Ali Kholi’ Qosim bin
   14. Sayyid Alawi Ats-Tsani bin
   15. Sayyid Muhammad Sohibus Saumi’ah bin
   16. Sayyid Alawi Awwal bin
   17. Sayyid Al-Imam ‘Ubaidillah bin
   18. Ahmad al-Muhajir bin
   19. Sayyid ‘Isa Naqib Ar-Rumi bin
   20. Sayyid Muhammad An-Naqib bin
   21. Sayyid Al-Imam Ali Uradhi bin
   22. Sayyidina Ja’far As-Shodiq bin
   23. Sayyidina Muhammad Al Baqir bin
   24. Sayyidina ‘Ali Zainal ‘Abidin bin
   25. Al-Imam Sayyidina Hussain bin
   26. Ali bin Abu Tholib + Fatimah Az-Zahro binti
   27. Nabi Muhammad SAW.

  • 1.1.1.4.1.6.1.1.1.7 NR. Banonagara .
   General Notes: Added her husband and children from new YPS file, April 2012.
   Research Notes: 10.0003.0010
   Banonagara married Rd. Rg. Suryadiningrat ..
   Children:
   Male i. 1.1.1.4.1.6.1.1.1.7.1 Rd. H. Abdul Kadfir .
   Male ii. 1.1.1.4.1.6.1.1.1.7.2 Rd. H. Isa .
   Male iii. 1.1.1.4.1.6.1.1.1.7.3 Rd. Rg. Jayadibrata .
   Female iv. 1.1.1.4.1.6.1.1.1.7.4 NR. Banonagara .
   Male v. 1.1.1.4.1.6.1.1.1.7.5 Rd. Adibrata .

 8. Alhamdulillah, Hatur rebu nuhun utami na ka pangersa kang Tatang, oge palawargi sadayana nu aya di ieu rohangan. Mugia urg sadayana tiasa sami sami manjang keun tali Silaturohim.

 9. Bingah amar wata suta,tos nitenan artikel di luhur mah,kapapay gening karuhun simkuring teh…kapungkur mah teu acan kaguar.margi sepuh tara seueur saur…( bilih adigung saurna )haturnuhun kang Tatang…

 10. Assalamu’alaikum, sampurasun ka pala wargi sadayana alhamdulilah Kang Tatang …leres saur kang Ahmad Firdaus …Kapapay karuhun urang sadayana entong dugikeun ka pareman obor ….henteu hilap ngahaturkeun huhun ka Kang Adam anu sakitu detail na,sim kuring ti turunan nini NRA Sangkaningrat nikah ka RAA Muharam Wiranatakusumah V abdi ti putra pun biang R. A Dion Radjaningrat Winatakusumah…

 11. Punten abdi bade ngiring nimbrung sareng dulur sadaya etang2 ngaraketkeun tali silaturahim,sanaos sim abdi budak kamari sore,tp abdi bagja tos tiasa terang silsilah katurunan karajaan sumedang larang kalahiran sim abdi,mugia urang sadayana sing aya dina ka berkahan ,amin y robbal ‘alamin!!

 12. Assalammu alaikum, maaf sepuh saya mau tanya, saya punya buku silsilah peninggalan Alm bapak saya H. M.A. Kosasih Suta Adi Wijaya bin H. Sanusi Adimiharja bin Adimadja sampai ke Raden Mardjain Aki Gentong … Pangeran Dipalaksana … Pangeran Dipasinga … sampai ke Pangeran Mertasinga 1, tetapi hanya sampai Pangeran Mertasinga 1 cirebon , apakah beliau ada Hubungan keluarga atau kerabat dengan Syeikh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati atau Kasepuhan Cirebon. terimakasih..

 13. AssalamualaikumWrWb, kang Tatang, kl ‘sastradinata’ ini turunan dari Pangeran Koesoemadinata apa dari Ibunda Ratu Pucuk Umum? Nuhun atuh kang

   • Punten kang, sepertinya ada yang salah tulis di tulisan akang, tepatnya pada tulisan awal “Nyi Mas Ratu Inten Dewata (1530-1578)” tetapi ketika menulis kontradiksi (1) dituliskan seperti ini “Nyi Mas Ratu Inten Dewata atau Ratu Pucuk Umum “bertahunkan” 1530-1558 (tak jelas masa hidup atau masa memerintah;al;ai masa hidup, apa benar hanya 28 tahun). Ia menikah dengan Pangeran Kusumahdinata atau Pangeran Santri atau Ki Gedeng Sumedang yang “bertahunkan” 1505-1579 (Masa hidup apa memerintah?; Bagaimana bisa memerintah tidak sama dengan “ratu” asli Sumedang yang dinikahinya?) Tahun yang sungguh-sungguh “aneh.”
    Sepertinya ada yang kurang tepat, seandainya yang benar adalah 1530-1578 itu merupakan kewajaran karena hidup selama 48tahun dan menikah dgn eyang pangeran santri (berarti diantara tahun kelahiran hingga wafat keduanya menikah dan memerintah kerajaan Sumedang). Tapi jika seandainya yg benar adalah 1530-1558, kerancuan akan muncul seperti yang akang tulis di atas. Terima kasih kang dan mohon maaf sebelumnya..

 14. Asl wr wbr, abdi gaduh aki turunan sumedang anu di tugaskan di pangalengan perkebunan malabar waktos zaman boscha, namina Parta Sumanta..keturunan siapa ya? Ada arabnya saurna, htur nuhun pangmaluruhkeun

 15. AssalamualaikumWrWb….
  KETIKA Sumedanglarang dipimpin Nyi Mas Ratu Inten Dewata —putra Nyi Mas Ratu Patuakan— pengaruh ajaran Islam mulai berkembang di wilayah ini. Bermula ketika Nyi Mas Ratu Inten Dewata yang bergelar Ratu Pucuk Umum (umum=sembah) menikah dengan Pangeran Ulama Islam dari Cirebon, yaitu Pangeran Kusumadinata yang juga putra Pangeran Pamalekaran (Dipati Teturung) putra dari Aria Damar Sultan Palembang, keturunan Majapahit. Sementara dari pihak ibu, yaitu Ratu Martasari atau Nyi Mas Rangga Wulung merupakan keturunan Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah).
  sepertinya tulisan akang ini lebih masuk akal bagi saya mengapa / Pangeran Pamalekaran (Dipati Teturung) putra dari Aria Damar Sultan Palembang, mungkin dipalembang sendiri khsusnya kurangnya pemerhati pencinta sejarah sangat kurang ditambah keturunan arya damar sendiri kebanyakan generasi mudanya jg kurang paham sejarah, arya damar sendiri byk yg melupakan sejarahnya jg makamnya kurang terawat oleh sebab itu makanya keturunannya silsilahnya banyak yg sudah berubah2 malah ada yg mengaitkan dgn ras cina, arab, jawa, dll tergantung org yg membuat tulisannya saja pertanyaan saya mengapa terjadi distorsi sana sini cb pakai hati logika sederhana dan penelitian br menyimpulkan toh org dl hidupnya sederhana mengapa bisa terjadi beda antara yang satu dengan yg lain ya kang………sedikit informasi Arya Damar tidak menggunakan gelar Sultan……
  ARYA DAMAR & PRABU PALEMBANG & (KIMAS PALEMBANG) & Mangkubumi Kerajaan Sriwijaya
  salah satu Putranya Bernama Raden Kusen Menikahi Nyai Mertasari /(Nyimas Rangga Wulung / Puteri Sindang Kasih) (Susuhunan Cirebon Girang, Syaikh Maulana Jati) Menurunkan :
  • Pangeran Kusumahdinata / Pangeran Santri
  Ibunda dari (Pangeran Santri Koesoemadinata), dalam beberapa riwayat adalah (Nyimas Ranggawulung / Putri Sindang Kasih) / (Ratu Martasari) binti (Sunan Gunung Jati Cirebon). Dengan demikian istilah (Pangeran Aryo Kesuma Cirebon, sangat sesuai disandang oleh (Pangeran Santri)
  Di dalam Sejarah Sumedang, sosok yang dimaksud ADIPATI SUMEDANG ini kemungkinan adalah PANGERAN ANGKA WIJAYA (PRABU GEUSAN ULUN), Penguasa Sumedang 1580-1608…
  • Pangeran Pamelekaran
  • Pangeran Santri Koesoemadinata / Pangeran Aryo Kesuma Cerbon
  • Pangeran Angkawijaya / Adipati Sumedang / Prabu Geusan Ulun

 16. Ceritanya, setelah Majapahit runtuh oleh serangan pasukan tombak yang dipimpin Susuhunan Kudus dan Pangeran Pancawati, Raden Kusen yang menjadi panglima perang Majapahit ditawan. Namun, karena Raden Kusen adalah paman Sultan Tranggana maka dia kemudian dibawa ke Demak. Setelah beberapa waktu tinggal di sana, Raden Kusen dipindahkan ke Kudus. Kepindahan ini ada kaitannya dengan hubungan keluarga antara Raden Kusen dan Susuhunan Kudus. Sebab, puteri Raden Kusen adalah istri Susuhunan Kudus. Selanjutnya, Panglima tua itu dibawa ke Cirebon Girang dan tinggal di sana dengan menggunakan nama PANGERAN PAMALEKARAN. Dia diambil menantu oleh Susuhunan Cirebon Girang, Syaikh Maulana Jati, dengan menikahi puterinya yang bernama Nyai Mertasari.

 17. Assalamu alaikum Warohmatullahi wabarokatuh
  Bp.tantang sareung saderek” sadaya
  Nepangkeun simkuring Nami Jaja Ti Lembur Bantar nagara kadipaten,Danget ieu sim kuring linggih di tangerang.
  Kaping 4 April 2016 wengi simkuring di datangan ku Buyut Damang Sumedang,kumargi sim kuring teu apal ka kibuyut Damang saha anjeuna ,Simkuring nuhunkeun di pasihan terang, hatur nuhun sa teu acana
  Wassalam

 18. assalamualaikum wr wb minta pencerahan saya punya bao rd surapraja apakah betul beliau anak pangeran santri(rd kusumadinata) hatur nuuuhun

 19. Ass. Mohon maaf pak Tatang mohon info dan pencerahannya terkait keturunan Pangeran Sumedang Larang yg beremigrasi ke Pagaden atau Pananukan atau Wanayasa. Saya hanya mendapat cerita dari ayah saya bhw kami sekeluarga keturunan Sumedang. Nama saya R. Muh. Imron Rosjidi. Ayah saya pensiuna TNI- AD bernama R. Iskandar Winatadikara. Kakek saya bernama Raden Soeindi Winatadikara Bin Raden Beriadi Winata. Bilamana ada info saya sangat berterima kasih sekali karena saya ingin sekali mengetahuu asal-usul kembali. Khawatir “pareman obor” mengingat ayah sdh berumur 80 tahun shg saya merasa perlu menjelaskan sejarah keluarga kami kepada anak dan cucu. Terimakasih

  • Assalamu’alaykum kang Tatang sinareng wargi2 sadaya nepangkeun abi Gantira cicit ti R.A.A SOERIADANOENINGRAT (Dalem Gelung) haturnuhun informasina

 20. punten eta kirang tepat, kade pupuhu sumedang ti babad prabu guru aji putih / aji sakti jauuuuh tebih sateuacan aya majalengka…selisihnage ribuan tahun…cobi cutat deui sejarahana…ulah pabeulit admin kade sejarah ieumah!

 21. leres pisan, anu jadi cikal bakal pupuhu sumedang teh diawali ku Prabu Aji Putih ( upami teu lepat abad ke 9 masehi ) di daerah Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten sumedang, diteraskeun ku putrana Prabu Tajimalela, teras diturunkeun ka keturunanna dugika Ratu Pucuk Umum anu kaleresan nikah sareng pangeran santri. janten sumedang kalebet kerajaan nu kaetang lami di tatar sunda sareng tos lami pisan. dugika pas jamanna prabu geusan ulun, wilayahna janten nambih luas kumargi padjadjaran runtuh, teras sisa wilayahna padjadjaran lebet ka wilayah kerajaan sumedang larang. nu disimbolkeun diserahkeuna mahkota binokasih nu didugikeun ku 4 pembesar raja Sunda Padjadjaran ( Kandaga lante ). wilayah kerajaan sumedang larang batas wilayah kulon nyaeta cisadane ( tanggerang ), wetan batasna cipamali ( Brebes ), kaler ( laut jawa ), kidul samudra hindia.

 22. asalam muaalaikum,,,,nepangkeun nami abdi KURNIAWAN ,,,,abdi saur nateh aya keturunan ti sumedang,,,mung teu terang nami buyut” abdi na,,,,,abdi karuhun mah ti CI LEGA UJUNG JAYA….mun aya nu terang buyut” luluhur ujung jaya abdi nyuhung keun….punten bilih lepat nyerat,,,hatur nuhun

 23. Bismillah, haturnuhun kana kanyaah akang nyambungkeun patali silaturahmi. Simkuring kakirangan data, ti pun aki dugi ka uyut ka luhur, panginten gaduh, mung terang:

  Bojong Jati Sumedang

  (upami ka luhur teras dugi ka Pangeran Kusumadinata IX atanapi Surianagara III
  – Raden Kanduruan Sumitradilaga (pupus/makam di Sumedang)
  – Raden Barkah Sumitradilaga (lahir di Cicalengka)

 24. Assalamualaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh,,,
  salam teriring doa untuk Pak TATANG M. AMIRIN, semoga senantiasa sehat wal afiat dan sukses selalu…

  sebelumnya, saya sampaikan apresiasi bahagia saya atas penulisan artikel sejarah yang sangat baik ini. semoga semakin banyak mengupas tentang sejarah Majalengka yang memberikan manfaat yang baik bagi kita semua.

  mohon ijin, Pak TATANG M. AMIRIN,,,,saya tertarik dengan sejarah Majalengka, terutama dengan sejar salah satu Tokoh nya yakni (yang saya lihat pada plang) yakni Mbah Kiyai Imam Safari – kakek dari Pahlwan Nasional KH. Abdul Halim. jika berkenan, saya berharap dapat dijelaskan silsilah atau asal usul dari Mbah Kyai Imam Safari ini.

  demikian dan terima kasih

  Wassalamu’alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s