TAJUR Majalengka–Baheulana kebon saha?

Tatang M. Amirin, 26 Februari 2010

Ngaran Tajur teh aya di sababaraha tempat. Kaasup di Bogor nu sohor pisan sabab jadi sentra industri tas. Di Majalengka oge aya desa nu ngaranna Tajur. Enya deukeut Kawunghilir, deukeut Kulur, deukeut Sindangkasih.

Kulur, ceuk sakaol, kungsi jadi salahsahiji kadaleman Karajaan Talaga. Jadi, ku deukeutna ka Sindangkasih, asa jadi pamohalan aya Karajaan Sindangkasih nu deukeut pisan ka Kulur, mun teu kaasup bagian karajaan Talaga. Apan, ceuk carita deui ieu teh, Nyi Ambet (Rambut) Kasih teh ti Pajajaran rek ka Talaga, ka dulurna. Tapi, ku sabab Talaga geus asup Islam (taun sabaraha, nya? –Ceuk sakaol taun 1592), anjeunna nu embung asup Islam, teh ngadegkeun karajaan Sindangkasih, tangtu di Sindangkasih, mo enya di Majalengka ayeuna mah atuh! Teuing deuih taun sabaraha, tangtu sababaraha taun memeh 1490, mangsa tangkal “maja” leungit (= “langka”?; leungit teh pan basa Jawa cirebonanna “ilang”).Ku sabab tangkal maja leungit, Karajaan Sindangkasih oge leungit (taun 1490), nya aya sangkakala “Sindang Kasih Sugih Mukti” (0941 = 1490).

Lucu deuih, nya?! Talaga asup Islam taun 1592, tapi Nyi Rambut Kasih embung ka Talaga da cenah geus asup Islam taun 1470-an atawa 1480-an (meureun, nu pasti memah 1490). Jadi,  Sindangkasih geus ngahiang taun 1490, Talaga mah masih karajaan keneh, nu malah ngalahirkeun dalem-dalem, di antarana Dalem Lumaju Agung di Maja (Jerokaso?), nu tangtu Islam, da turunan raja jeung ratu nu geus asup Islam.

Lucu deuih bae, nya?! Karajaanana leungit, nya eta Sindangkasih tea, tapi tetap disebut ” sugih mukti.” Bari teu kaharti, ku sabab “majae langka” (cenah tanggal 7 Juni 1490), ngaran Sindangkasih teh robah jadi Majalengka, tapi teu kasebut-sebut aya ngaran karajaan Majalengka.

Teuing deuih naon sababna, mun enya ge aya  “Karajaan Majalengka” gaganti Sindangkasih na 7 Juni 1490, naha atuh tetep wae sangkakala nu dipake “semboyan” Majalengka teh “Sindang Kasih”. Mun tetep ngaku ayana Majalengka teh ku ayana Sindangkasih, atuh apan sakuduna teh ulang tahun “Karajaan Majalengka” nya mimiti ayana (ngadegna) Karajaan Sindangkasih. Jadi meureun tahun 1470-an atawa 1480-an (mun sanggeus 20 taunan atawa 10 tahunan ngadeg, karajaan Sindangkasih karek ngahiang–da teu kacatur ngadegna memeh aya Nyi Rambut Kasih). Jadi, sajarah Sindangkasih teh ngadeg tuluy ambruk. Teu aya terusanana. Titik. Ti mana asal-usul Majalengka? Teuing! Iraha mimiti aya kota (desa, dayeuh) Majalengka? Teuing. Pan Sindangkasih tepi ka ayeuna masih aya!!!! Lain desa Sindangkasih robah jadi desa Majalengka.

Ah teuing, matak lalieur teu puguh!

Balik deui ka Tajur. Kecap tajur teh, ceuk ahli basa [disebut-sebut na “Sejarah Kota Bogor”], cenah basa Sunda Kuno. Hartina melak (pelak), pepelakan, atawa kebon. Jadi, melak teh baheulana meureun disebut najur. Pepelakan disebut tajur. Kebon pepelakan (“perkebunan,” tanah lega pisan nu ngahaja dipelakan jelema, bari diatur rapih), oge disebut tajur.

Jadi, nu jadi pasoalan sajarah teh, eta wewengkon Tajur ayeuna, baheulana kebon saha (tangtu kebon raya, kebon lega, lah), lain saukur kekebonan biasa nu milik pribadi. Pasti, lah, kebon milik Dalem Kulur. Pan deukeut ka Kadaleman Kulur. Ngan, deuih, beulah mana nya urut kebon raya Karajaan Talaga (Kadalemena Kulur) teh?

Mangga, nyanggakeun ka urang Tajur Majalengka.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s