SUKAHAJI, SUKARAJA, PINANG RAJA (+ RAJAGALUH?)

Tatang M. Amirin; 16 Januari 2010

Rada panasaran ku aran pilemburan nu disebut Sukahaji, Sukaraja, jeung Pinangraja. Padeukeut tah lembur-embur eta teh, jeung aya sobat-sobat jeung dulur deuih di dinya teh. Di Sukaraja jeung Pinangraja mah sobat-sobat teh kaasup “raja kenteng” apan. [Kumaha wartos Bibi Euis Maryam, Mang Udin Dimyati, Bi Uun Kurnia(?) “Abadi”?]

Ngeunaan Sukahaji, aya maca dongeng cenah eta teh tina “suka ka haji”–haji Islam–ti Cirebon. Ari Sukaraja, “suka ka raja” nu mana? Jeung eta Pinangraja, “pinang (naon ieu teh) raja” saha, raja nu mana?

Ari nyukcrukan asal-usul kecap suka jeung haji jeung raja mah gampang, tapi eta pinang rada hese geuning. Pinang teh tangtu lain basa Indonesia nu hartina jambe, da jambe mah sundana teh jambe wae, teu aya pinang. Komo kana “pinang (meminang),” ngalamar mah, pasti jauh bumi ka langit. Pinang teh pasti basa Sunda buhun, atawa Sunda Kawi, atawa Sangsekerta. Dina Kamus Jawa Kawi Indonesia kapanggih kecap “pinang” teh hartina “memohon datang, mengundang, meminta bantuan.”

Tah, rada kaharti, apan. Jadi pinang raja teh hartina ngondang raja, nyuhunkeun raja mugi kersa sumping ka eta lembur (desa, atawa naon wae kasebutna eta wewengkon atawa pilemburan teh), warga di dinya nuhunkeun pitulungna, lain “jambe Raja,” komo jadi “pindang Raja” mah. Raja mana atuh nu dihaturanan (dipinang) teh? Boa-boa aya patula-patalina jeung raja Karajaan Rajagaluh?! Ngan, kudu ditalungtik, naha menta bantuan, naha ngahaturanan Raja?

Sukaraja teh tangtu tina kecap suka jeung raja. Kecap suka Sunda meh sarua jeung basa Indonesia. Ngan, ari ditalungtik tina asal-usulna basa Sunda buhun (Kawi, Sangsekerta), da suka nu hartina seneng teh arang dipake na basa Sunda ayeuna, suka teh ngandung harti nu nyenengkeun, nu ngeunah (“lezat”), tapi oge manuk “nuri” (beo leutik, nya?). Jadi, suka raja teh bisa jadi memang suka (seneng) ka Raja, bisa oge manuk nuri kagungan Raja, atawa manuk nuri nu gede (?). Naha suka ka Raja? Raja nu mana? Boa–boa aya patula-patalina oge jeung rajana Karajaan Rajagaluh.

Sukahaji, ceuk sahiji dongeng, suka ka bangsawan nu geus jadi haji. Ke lanan. Haji teh sarua jeung aji. Ari aji teh sesebutan ka nu agung, ka bangsawan (Sang Aji, Aji Saka). Jadi, can tangtu sesebutan ka Haji–Islam (pan karek dongeng). Saha atauh nu disebut “Aji” teh. Talungtikeun deui ka raja atawa bangsawan Karajaan Rajagaluh. Pan eta nu pangdeukeutna. Sakali deui suka teh bisa seneng, bisa manuk nuri (naon atuh basa Sundana burung nuri teh?)

Cag! Adubakoeun!

Advertisements

10 thoughts on “SUKAHAJI, SUKARAJA, PINANG RAJA (+ RAJAGALUH?)

   • ass mang, nepangkeun abdi urang bandung nu kataji tur reueus k majalengka
    mang gaduh hasil panaluntikan ngenaan desa cikeusik kec sukahaji,
    sim kuring nyungkeun lah mang..panan di desa cikeusik teh ngaduhan 2 makam sajarah
    nu tempat na aya di tengah2 toangan,makan ieu karawat mung sakeudik informasi
    sim kuring nyungkeun di guar…

    nuhun
    Dicsly/Dirsly

 1. pa tatang punten abi ti leuwimunding,asana teh teu kasebut nu namina leuwimunding mah..da bsa mca buku karangan pangeran sulendra ningrat mh asa sering kasebut nu namina leuwimunding teh,aya ki gedeng limunding ,aya aria adipatisara,sampe sasakala gunung kromong atanapi saur urang limunding mah gunung sang hyang dora..punten diguar nya pa..panasaran..nuhun sateuacana..

  • Ke lah urang ilarian geura. Ih ari toponomi mah pan ukur ngaguar asal usul nami (nomo, nomi) patempatan (topo), leuwi munding mah leuwi wae paranti munding pas pecat sawed garuyang, hehehe….

 2. Ass… Pa tatang, punteun tepangkeun abdi Hena ti Pinangraja. abdi salaku urang Pinangraja ngarasa nembe apal geuning asal usul nami pinangraja raja kitu sejarahna. kaleresan abdi hoyong mengkaji ngeunaan sejarah desa pinangraja, soalna masih saalit arsip ngeunaan sejarah desa pinangraja. upami wios mah abdi hoyong nyuhunkeun sumber-sumber anu aya patalianna jeung sejarah desa pinangraja. kinten-kinten bapak kersa ? hatur nuhun sateuacana.

  • Di perpustakaan desa sukaraja na aya buku sejarah / asal muasal desa sukaraja, pinangraja jsj…lembur kawetankeun

 3. ass,,punten kang nganggu abdi bde tmaros skdik,,kpungkur teh smkuring silaturahmi k majajengka lngsurna k dukuh tuan sukaraja tah d dukuh tuan eta ay makam keramat mun tiasa nyuhunken riwayat asal muasalna

 4. Suka Haji pami kalimah haji di caketkeun kana kalimah aji sigana aya patula patalina sareng desa Pager aji pami kecap pager mah hartosna duka benteng duka Asrama Aji sigana hartosna prajurit atanapi tentara duka ah bingung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s