KULUR: Ceuk saha “susulur”? Ngan teuing kelewih, teuing sukun, ta teh!

Tatang M. Amirin, 6 Februari 2010

KULUR teh ngaran hiji wewengkon di Kacamatan Majalengka. Cenah eta wewengkon teh pernah jadi salah sahiji kadaleman Karajaan Talaga, ngawengku Sindangkasih. Tah pabaliut beulah dieuna, nya!? Enya Sindangkasih teh kaasup wilayahna Karajaan Talaga, jadi mun aya karajaan anyar nu diadegkeun di dinya (Nyi Rambut Kasih ngadegkeun Karajaan Sindangkasih), atuh meureun bendu tah Dalem Kulur teh (teuing ngaran dalemna saha).

Ceuk sakaol, asal kecap kulur teh tina susulur. Enya cenah apan Dalem nu di Kulur teh susulurna (wawakil) Raja Talaga. Tina kecap sulur jadi weh kulur. Ah, teu paruguh, nya. Ari Dalem Lumaju Agung di Maja, susulur lain? Naha Maja teh teu disebut Kulurmaja? Kadua, ari ngaran eta wilayah atawa wewengkon sateuacanna jadi kadaleman, naon? Pan disebut Kulur teh ku sabab jadi susulur Karajaan Talaga, meureun?! Tangtu eta ngaran teh pandeurieun disebutna.

Ngaraco, ah! Balik deui ka kabiasaaan, ka toponomi (nami tempat), nu biasana nurutkeun naon nu aya di dinya (Bojong pan pengkolan walungan, Nunuk pan ku loba tangkal waringin, Cicalung pan loba tangkal kicalung, Tenjolaya pan wilayah nu loba tangkal kitenjona, Padahanten pan tanah datar handapeun suku gunung, Cengal pan loba tangkal cengal atawa changi). Ari kulur naon?

Tah, pantesna mukaan internet. Kapanggih weh, ari kulur teh sasat tangkal kelewih. Enya urang Sunda asli baheula nyebut tangkal kelewih teh kulur. Urang Batak oge nyebutna teh kulur, urang Aceh mah kulu. Pertelaanana tah ieu.

Gomu (Melayu) Kulu (Aceh) Kulur (Batak) Kalawi (Minangkabau) Kaluwih (Lampung) Kelewih (Sunda) Kluwih (Jawa) Kolor (Madura) Kalewih (Bali)
Kolo (Bima) Lakuf (Timor) Gamasi (Makassar) Kuloro (Selayar) Ulo (Bugis)
Limes, Unas (Seram) Dolai (Halmahera).

Ih, urang Sunda ayeuna nyebut kelewih soteh pasti ku pangaruh Mataram (Jawa), da baheulana mah KULUR. Pan urang Jawa mah nyebutna teh KLUWIH.  Aran latinna teh artocarpus camansi. Aran kadaerahanana nyaeta: English (breadnut); Filipino (ugod, dulugian, kamansi, kolo, pakau); French (chataignier); Javanese–maksudna Indonesia (kulur, kulor, kelur, kuror); Malay (kulor, kulur, kuror, kelur); Spanish (castaña).

Tah bisi aya nu teu nyaho tangkal (buah) kelewih alias kulur teh kawas kieu.


Kade pahili jeung sukun, nya! Kawas maja pahili jeung berenuk! Tah, sukun mah kawas gambar ieu di handap. Ngaran latinna teh artocarpus communis Fort. Tapi, kelewih oge sok disebut artocarpus communis. Heueuh da sukun teh kelewih-kelewih keneh. Cenah, ceuk ahlina, sukun teh kelewih nu geus robah jadi teu sikian. Sukun teh basa Jawa, hartina teu sikian. Jadi, aya jambu biji (jambu sikian) nu disebut jambu sukun (da teu sikian).

Eh, aya ngaran lainna kulur (Sunda) atawa klewih (Jawa) teh, nyaeta TIMBUL (Jawa keneh).

Mirip, nya!? Enya, apan kaasup jenis nanangkaan. Kulur atawa kelewih mah pan aya sikian, kawas gambar di luhur (buah kulur dibeulah dua).  Biasana kulur atawa kelewih teh  sok diangeun (disayur). Ari sukun mah dikulub (diseupan) atawa digoreng, da amis, tara diangeun. Sok oge dijadikeun kiripik sukun.

Mangga nyanggakeun ka urang Kulur!


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s