CIGASONG-gundukan keusikna di mana?

Tatang M. Amirin

Edisi 18 Agustus 2010

Eta, neangan naon hartina kecap gasong, nu ngajadikeun aya ngaran desa Cigasong, Majalengka, weleh teu kapanggih. Tapi tetap keukeuh wae hate jeung pikiran mah kana prinsip toponomi, yen ngaran wewengkon teh sabagian sok nurutkeun nuturkeun kaayaan alam di dinya. Enya pan Maja ku sabab loba tangkal maja, Cicalung ku sabab loba tangkal kicalung (kikacalung), Apuy ku sabab aya “api” (seneu), Cimara ku sabab loba merak, Cengal ku sabab loba tangkal cengal, Nunuk ku sabab aya tangkal unuk (waringin).

Sert insert na internet ngarang gasong, eh nu nonghol teh sing a song. Panasaran make ngaran (kecap) gasung, eh na aya pucunghul teh cenah eta teh bahasa Indonesia, mun basa Inggrisna teh sandbar.

Atuh dicoba ditalungtik make bahasa Indonesia “gasung.” Weleh deui bae teu kapanggih raratanana nu make kecap gasung na bahasa Indonesia. “Kapaksa” mukaan kamus KUBI, blong, teu aya kecap gasung (komo gasong mah).

Atuh balik deui wae ka sandbar. Sandbar teh tumpukan keusik (sand) manjang (bar) di leuwi atawa di laut. Bisa di tengah leuwi, bisa di sisi leuwi. Tah ieu contona “sandbar” teh. Ieu mah nu di sisi. Jadi pek bayangkeun mun keusikna bodas atawa koneng, caina walunganna biru. Endah, nya!

Tah ieu mah gambar “gasung’ di “jero” cai (laut).

Mun enya “gasong” teh “gasung” nu hartina tumpukan (gundukan) keusik sisi atawa jero/tengah leuwi, nya meureun Cigasong teh ngandung harti ngaran wewengkon sapedah di dinya aya gasung/gasong.

Tah diilikan ti satelit, can kapanggih eta si “gasung-gasong” teh beulah mana. Hartina tangtu bari kudu dijujut awal-awalna nu disebut “cigasong” teh beulah mana. Jigana lain beulah Tugu Maja parapatan Maja-Majalengka-Jatiwangi-Sukahaji. Boa-boa beulah balong Sangraja (Tah, ieu ge naha disebut Sangraja, kudu dipaluruh).

Enya pan Cigasong teh beulah kulon aya walungan Cideres, beulah wetanna aya oge walungan. Tina satelit mah rada aya jiga “delta” antara area Sangraja jeung walungan wetaneunanan (walungan naon, nya?). Ngan rada “hejo” teu bodas kacoklatan kawas keusik. Meureun geus loba tatangkalan, nya.

Mangga lah nyanggakeun ka urang Cigasong.

Advertisements

5 thoughts on “CIGASONG-gundukan keusikna di mana?

  1. Kang tatang, cigasong teh hartina lain gundukan keusik, kuring urang cigasong asli, ceuk kolot baheula, kasepuhan cigasong, hartina cigasong teh ngandung dua kecap ciga (seperti) jeng kosong (kosong ewuh jalmaan) jadi caritana harita cigasong rek di serang ku gorombolan jeng walanda, tapi aya hiji jawara anu sakti boga elmu nu luhur, eta si jawara sakti eta ngalurkeun elmuna ngalindungi rakyat cigasong ku cara ngosongkeun daerah cigasong ku kasaktianana, akhirna walanda/gorombolan nu rek nyerang cigasong teu jadi da ciga kosong. walungan anu wetaneun cigasong perbatasan jeng simpeureum namina walungan ciawi.

    • Muhun eta mah dongeng atawa legenda, ku sabab aya nami cigasong, dikarang waeh asal-usulna tina kecap “ciga” (siga) jeung “song” (ko-“song”). Ari tina toponomi mah nya rada diilmiahkeun ku “budaya sunda” nu resep nyieun ngaran pilemburan/patempatan/barang teh make “ci,” contona ci-remay, ci-calung, ci-cenang — asalna mah remay–mun lain tina careme–calung (ki kacalung, ngaran tangkal kai), cenang (duka naon ta mah naha cenang bisul atawa cenang boncenang), nu hartina di dinya teha loba remay, loba kicalung atawa kikacalung, jeung cenang. Nya, wallahu a’lam, atuh.

  2. hahaha,,,,Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakathu…….hahaha…atuh ari asal usulna “ciga” jeung “kosong”mah katingali teuing rekaanana,,,, di lembur abdi oge aya nu sok ngareka reka carita kituteh.lembur anu ngarana “Ganeas” cenah pajarkeun baheulana aya orok ditengah leuweung.ari biasana orok pan sok ceurik wae….ari ceuriknateh moal jauh ti “ea”..”ea” soranateh,kapanggih ku warga nya si orokteh di sarekeun dina batu anu ngampar,dugi ka ayeuna aya keneh tah batuteh disebat weh ku nami “batu kasur” ayeunateh.tah warga didinya nyebat ka ieu orokteh “agan”….atuh katelah we agan-ea…..jadi we ngaran lemburteh GANEAS…..kaciri rekaanateh euy ah,teu ilmiah heuheuheu…..
    tah ayeuna kumaha menurut Kang Tatang…..di Sumedang aya lembur Ganeas (kecamatan ganeas),teras di Talaga aya lembur Ganeas oge,moal kitu tina GANESHAmah,anu aya pakuat kaitna sareng dewa-dewi Hindu?….manawi kersa kurah korehna….diantos,hatur nuhun.

    • Nya: kahiji urang tingali na kamus basa jawa kawi (basa sunda kawi sami bae), kadua sugan mendakan aran tatanggkalan atawa “penampakan alam bentuk tanah” nu aranna eta. apan bojong pepengkolan leuwi, gasong gundukan keusik. Kitu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s