NUNUK: Ceuk saha tina nunuhun? Puguh ge caringin-waringin. CENGAL-horeng teh tangkal cengal. ANGGRAWATI = “anggara-vati” (“anggara” = gangsa = bahan gamelan; vati = wati = tempat)

Tatang M. Amirin

NUNUK jeung CENGAL teh ngaran pilemburan nu kaasup ka wewengkon Maja, Majalengka. Naon hartina nunuk jeung cengal teh, baheula mah teu pati malire. Kadieunakeun karek rada panasaran. Panasaran teh deuih kuanggrawati, dikotektak, hese panggihna.

Ari aran Nunuk (dibaca nunu’) teh sok dipake ku urang Jawa jadi ngaran awewe. Di Sunda mah aya oge Nunu jang aran lalaki (mun dikajawakeun paling ditulisna teh nunuk). Jadi, lamun mukaan internet teh hayoh wae nu nonghol ngaran si Nunuk Jawa tea.

Naon atuh ari nunuk teh? Aya pirajeunan di daerah sejen (di Sabah). Geuning nunuk sesebutan keur tangkal ara (caringin). Cenah oge:

Nunuk Ragang today is a small village and can roughly be located at Tampias, where the two rivers Liwagu and Gelibang meet, to the East of Ranau and Tambunan. “Nunuk” is a Kadazandusun word for the Banyan Tree. “Ragang” derivates from “aragang” or “aagang,” meaning red.

Nunuk trees are mystical and magical trees amongst many cultures. Many species of the Nunuk are sprawling, seemingly ever growing and never dying beings, with buttresses, deep indentions, and fine roots dangling from branches hung with small leaves. In their shadow animals and people alike find shelter, and they provide food for a myriad of jungle inhabitants. And in the whisper of the leaves one can hear the spirits of old.

Naon atuh ari banyan tree teh? Banyan tree atawa benjamin tree teh ceuk di Flores mah tangkal ara (kiara?), mun di Sunda mah populerna teh caringin atawa waringin.

Caringin teh basa ilmiahna focus benjamina, sok oge disebut tangkal banyan atawa banyan tree . Banyan teh istilah India banyan atawa bania nu hartina padagang. Aya memang anu ngabedakeun banyan tree jeung focus benjamina, tapi sarua keneh tangkal “ara-araan.”

Naon sababna disebut tangkal padagang. Sabab para padagang teh sok ngalaksanakeun jual beuli di handapaeun tangkal eta, sabab iuh. Enya pan ari tangkal caringin teh nya gede, nya ngarandakah daunna.

Caringin atawa waringin teh di Sunda baheula sok disebut oge NUNUK. Ih da lain di Sunda wae. Geura ieu ilikan  catetan di handap nu nyakup oge wilayah Filipina-Sulawesi Kaler jeung Indonesia Madagaskar. Nunuk teh bisa nunjuk ka Ficus benjamina atawa Ficus sp. (kum kabeh waringin. caringin, ara).

Kecap/Sesebutan     Bahasa                            Hartina

Filipina sampe Sulawesi

Nunuk                               Aklanon             tangkal nu wingit

Nunuk                               Tinurai                F. benjamina L.

Nunuk                               Mongondow      F. benjamina L.

Lulu?o                               Gorontalo          F. benjamina L.

Nonok                                Maranao             Ficus sp.

Nunu?                                Sangir                   F. benjamina L.

Nunu                                  Chamoro              Ficus sp.

Indonesia Kulon  sampe Madagaskar

Nunuk                              Sunda                    Ficus sp.

Nunuk                              Sunda (khas)      Jurig bongkok

Nunuk                              Mbalo                     Ficus sp.

Nonoka                            Malagasi                Ficus sp.

Indonesia Wetan

Nunu                                 Manggarai             F. benjamin sp.

Nunu                                 Leti                           F. benjamina sp.

Tah ieu yeuh tangkal nunuk teh.

Banyan_tree_Old_Lee_County_Courthouse

Daun, kembang, jeung buah nunuk teh tah kawas kieu. Hehehe, moal enya atauh caringin wae mani kudu diayakeun fotona di dieu!  Eh, ketah, nya, ambeh rame wae, lain ukur tulisan.

Banyan flower kembang nunuk

Kampung Nunuk teh apan ceuk carita kungsi jadi ibu kota karajaan Talaga  keur sok pundah-pindah. Kungsi oge salah sahiji putrina (saha “pupuhuna,” nya?) dijadikeun istri raja Talaga.

Jadi, bisa jadi tadina teh ngaranna lain Nunuk, saenggeus aya karaton bari tuluy meureun di hareupeun gapura karaton teh dipelakan nunuk dua ngajajar (jiga kabiasaan ayeuna), karek disebut kampung Nunuk. Gambar di handap ieu nu jadi gapura teh nunuk ta pot? Hehehe . . .

Ficus_macrophylla011

Atawa, lain dua siki ngajaran (ngapit jalan)  malah loba pisan pas di jalan piasupeun (kawas gambar di handap ieu).

banyan-treeNUNUK

Bisa oge memang di dinya teh  aya tangkal nunuk gede pisan. Ti mana-mana jelema nu rek ka beulah dinya mun ditanya teh, “Rek ka mana?” “Itu tuh ka ditu ka nu aya nunukan” (atawa “Ka deukeut tangkal nunuk”). Jadi weh lila-lila wewengkon eta teh disebut nunuk.

Eta teh jiga sawah kuring (warisan ti sepuh) nu sok disebut SAWAH BOJONG. Disebut kitu teh pan kira-kira tadina kawas dialog ieu. “Ari Uwa Pameget nuju angkat ka ka mana, Wa Istri?” “Ka sawah.” “Sawah mana?” “Itu nu deukeut bojong” (deukeut pengkolan walungan atawa walungan nu mengkol). Lila ku lila, nyebut “sawah nu deukeut bojong” teh jadi weh disingget sawah bojong. “Uwa Pameget nuju angkat ka mana?” “Ka sawah bojong”. Malah, lila-lila cukup ukur ku nyebut bojong, teu make kecap sawah deui. “Uwa Pameget nuju angkat ka mana?” “Ka Bojong.”

Nunuk ge jigana kawas kitu. Meureun dialogna teh kieu.

“Ka mana, euy?” “Kebon.” Oh, nu deukeut tangkal nunuk?” “Nya.”

“Ka mana, euy?” “Kebon deukeut nunuk.” “Oh.”

“Ka kebon nunuk?” “Nya.” “Rek naon?” “Nyieun sasaungan.”

“Ka mana, euy?” “Sasaungan.” “Oh, nu deukeut tangkal nunuk?” “Nya.” “Uing ge rek nyieun lah, di dinya, jang nungguan kebon.”Hayu!”

“Ka marana, euy?” “Sasaungan deukeut nunuk.” “Ngalanjrek?” “Nya.” “Lila?” “Saminggu dua minggu.” “Oh.”

“Ka marana, euy? “Pakampungan deukeut nunuk.” “Ka saha?” “Mamang jeung Bibi pan di dinya.”

“Ka Kampung Nunuk?” “Nya, rek milu?” “Teu, ah.”

“Tos ti mana, maneh?” “Ti Nunuk.”

TAH, HIJI DEUI YEUH BAHASEUN TEH. Ari CENGAL, naon hartina?

Deui-deui ngaran wewengkon atawa lembur teh sok aya patula-patalina jeung tutuwuhan. Cengal teh ngaran tatangkalan. Ngan rupana rada hese nuduhkeunana. Tah ieu salah sahiji fotona. Eh, ngaran ilmiahna teh Neobalanocarpus heimii (Dipterocarpaceae). Ari bahasa deungeunna mah chengal atawa changi, osok oge disebut sangal.

changi tree

Buah cengal, tapi nu ieu mah disebutna “sangal” atawa cengal pasir (Malaysia), rupana teh kawas kieu.

sangalfruit-26oct2002[tbc]

Loba da di urang tangkal cengal teh. Jadi, mun di Cengal teh tos teu aya pisan tangkal cengal, nya atuh pelakan satangkal mah, keun sina gede pisan. Bibihna pek neangan ka Departemen Kehutanan. Di Malaysia aya tangkal cengal buta, gede pisan, jadi weh salah sahiji “kaajaiban tutuwahan” dunya. Loba nu rekreasi ka dinya. Keur anak incu, nya! Tah ieu cengal buta nu aya di Terengganu, Malaysia teh. Umurna geus 1300 tahunan leuwih.

cengal

DSC_4642

 

Ih hiji deui. Tajh desa deukeutna. Anggrawati. Dikotektak tah si ngaran, hese pisan. aya ge Anggara, hartina teh poe Salasa. Mo enya make ngaran pose Salsa? Ari wati mah tina bahasa Sangsekerta “vati” (v teh dibaca w, kawas “dva” pan dibaca dewa, “devi” pan dibaca dewi “vilvatikta” pan dibaca “wilwatikta ” (buah vilva, bilva, bilwa =buah maja; nu “tikta” atawa  pait = maja lengka; lengka teh hartina pait atawa wangur). Karek kapanggiha 22 Januari 2012. Poe Salasa teh jaman Sultan Agung dipakena , da geus Islam, gaganti ngaran Anggara, eta ge gaganti ngaran “Gangsa.” Gangsa teh bahan pikeun nyieun gamelan (parunggu lain, kuningan lain, campuran).

Jadi Anggrawati (anggara-wati) teh bisa jadi: (1) tempat, patempatan nu sok nyarieun goong, benda, gamelan–tapi ari tempat nyieun mah tangtu make ngaran panyieunan, kawas di Cirebon aya “pajeksan” tempat jaksa; (2) tempat nu aya bahan-bahan jang nyieun gamelan, nyaeta anggara atawa gangsa; (3) tempat nu aya barang nu rupana gangsa = anggara, nya rada kongeng-coklat tea meureun (cadas sugan nya, da deukut desa Cadas, apan.

Tah, ku sabab raja Talaga kungsi aya nu nikah ka putri Nunuk, bisa jadi Raden Parunggangsa, nu engkena jadi raja Talaga teh mangeranan di wewengkon anggarawati = gangsawati, samemeh jadi raja. Cag. Pikiraneun sarerea.

Advertisements

5 thoughts on “NUNUK: Ceuk saha tina nunuhun? Puguh ge caringin-waringin. CENGAL-horeng teh tangkal cengal. ANGGRAWATI = “anggara-vati” (“anggara” = gangsa = bahan gamelan; vati = wati = tempat)

    • Nya sisi-sisi palih mana kitu dipelakan caringin sareng cengal. Hehehe…. Sisi walungan Cisuluheun, geura. Pan raja Talaga ge ceuk dongeng nyumput dina tangkal nunuk waktos ngintip putri Nunuk mandi teh. Hehehe, ngala lauk, nya! Cik atuh kintun foto-foto Nunuk ayeuna, tos kawas kumaha. Eta buka na “Maja, Argalingga, Majalengka Jaman Baheula,” pan aya foto walungan Cisuluheun, caket Nunuk jigana, jaman Walanda.

  1. Sae pisan Pak Tatang M. Amirin guaran sejarah wewengkon Majalengka, utamina abdi pituin urang Nunuk janten terang jujutan sejarah nu menyangkut lembur Nunuk, ayeuna mah nunuk teh tos mandiri janten desa baru misah ti desa cengal, makam-makam buhun atanapi kabuyutan sareng tangkal caringin di alun alun Nunuk masih jadi ciri yen Nunuk teh lembur buhun nu kedah dijaga kalestarian budaya sareng sejarahna. ngan hanjakal akses jalan ka Nunuk masih ruksak, janten Nunuk masih tetep terisolir….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s